Het is vandaag Dinsdag, 25 April 2017Genk schrapt bussen Campushopper - ConnecThor
Genk schrapt bussen Campushopper - ConnecThor

Eind juni rijden de bussen Campushopper en ConnecThor voor het laatst uit. Die beslissing nam stad Genk, initiatiefnemer van beide lijnen volgens het derdebetalersysteem (DBS), na een evaluatie en overleg met De Lijn en de betrokken partners UCLL / LiZA, ZOL en Luca School of Arts. Er wordt redelijk gebruik gemaakt van de buslijnen, maar niet op de beoogde trajecten. Het idee achter deze lijnen is namelijk een goede én duurzame verbinding van de Genkse campussen ZOL, C-mine en Thor Park met de stations van Genk en Hasselt. Lees er vandaag meer over bij LimburgActueel.

Lees verder...
Fietsbasis en Springplank vzw verkozen tot MVO van het jaar
Fietsbasis en Springplank vzw verkozen tot MVO van het jaar

Fietsbasis vzw en Springplank vzw, twee sociale economie-organisaties, werden vanavond in het PXL-Congress uitgeroepen tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer van het Jaar 2017. "Met dit netwerkevent geven we ondernemingen, die uitmunten op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de aandacht die ze verdienen en belonen we hen voor hun inspanningen. De ruime opkomst duidt erop dat heel wat ondernemers reeds actief nadenken over MVO", zegt schepen Tom Vandeput. "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit event tevens heel wat ondernemingen geïnspireerd hebben om verder aan de slag te gaan met MVO."

Lees verder...


Overzicht van Houthalen-Helchteren


Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Alle oppositieleden van Houthalen-Helchteren roepen gezamenlijk de gemeenteraadsvoorzitter op om versneld een extra gemeenteraad samen te roepen. Het zit de oppositie immers hoog dat het gemeentebestuur vandaag op een persconferentie aankondigde intens en op tal van vlakken te gaan samenwerken met de stad Genk. De gemeenteraad zou hierrond nooit geraadpleegd zijn. "We zijn niet tegen samenwerking met wie dan ook, maar de manier waarop druist niet enkel in tegen de in het gemeentedecreet gestipuleerde regelgeving daarrond, het getuigt ook van een totale respectloosheid", aldus fractieleider S&D Stijn Van Dingenen. Lees verder...

Eerste allergeenvrije winkel-keten start in Limburg

Eerste allergeenvrije winkel-keten start in Limburg

De vraag naar allergeenvrije voeding in onze maatschappij neemt steeds toe. Vier gemotiveerde jonge ondernemers, Glenn Houbrechts, Daniele Perrotti, Joris Van Gossem en Benjamin Indeherberge, hebben uit persoonlijke overwegingen hierop ingespeeld. Na de overname van een winkel in Sint-Truiden hebben ze een akkoord gesloten om de allergeenvrije voedingswinkel Senza in Houthalen over te nemen. Samen richten ze een vennootschap op, dat ernaar streeft om verscheidene allergeenvrije voedingswinkels op korte termijn in Vlaanderen te openen. "We zijn vastbesloten om onze stempel op de voedingsmarkt te drukken." Lees verder...

Pizzeria Het Boske uit Helchteren verkozen tot pizzaiolo van 2017

Pizzeria Het Boske uit Helchteren verkozen tot pizzaiolo van 2017

De elf winnaars van de wedstrijd ‘Pizzaiolo van het jaar 2017’ werden vandaag gevierd in de bedrijfsgebouwen van Kaasbrik (Halen). De pizzera's dragen een jaar lang de titel van ‘Provinciale Laureaat’ van de verkiezing. Voor Limburg is dat Het Boske uit Helchteren. Kaasbrik, de belangrijkste leverancier van geraspte mozzarella in België, en het culinaire jaarboek Foodprint organiseerden reeds voor de negende keer deze wedstrijd. De laureaten werden benoemd op basis van een vakjury en stemmen door de consument. Lees verder...

Vlaamse Regering komt met robuust juridisch voorstel voor Noord-Zuid

Vlaamse Regering komt met robuust juridisch voorstel voor Noord-Zuid

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de beslissing om het Vlaams Parlement in te schrijven in het decreet Complexe Projecten, voor alle Vlaamse complexe projecten goed. De welbekende Noord-Zuidverbinding is één van deze Vlaamse complexe projecten. Concreet betekent dit dat het Vlaams Parlement de grote beslissingen in deze dossiers zal mogen nemen. Hierdoor kan het dossier niet meer voor de Raad van State gebracht worden door één enkele tegenstander, waardoor de rechtszekerheid minder in het gedrang komt. Lees er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Opgelet! Flitscamera's Grote Baan Houthalen-Helchteren opnieuw actief

Opgelet! Flitscamera's Grote Baan Houthalen-Helchteren opnieuw actief

Langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren staan 10 flitspalen op 4 kruispunten en nog eens twee palen buiten de kruispunten. Deze waren tijdelijk buiten gebruik, maar voeren vanaf vandaag dus opnieuw snelheidsmetingen uit. Er was onder meer een defect aan enkele detectielussen in het wegdek. De politiezone beschikt sinds kort ook over een nieuwe digitale snelheidscamera. Deze zal tevens ingezet worden in de palen langs de Grote Baan richting Hechtel-Eksel en Richting Hasselt in de zone 70 km/u. Lees verder...

ACV-Limburg bouwt relax-moment in op Blue Monday

ACV-Limburg bouwt relax-moment in op Blue Monday

Maandag is het Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar. In het kader van een nationale actie bouwt ACV-Limburg daarom een relaxmoment in. Op maandag 16 januari kunnen de Limburgers hiervoor terecht in GreenVille Houthalen-Helchteren tussen 11 en 15u00 uur in zaal 4. Onder de noemer 'Too strexy for my job' zal ACV-Limburg mensen bewust maken van het feit dat het ook anders kan. In een ontspannen sfeer en in ruil voor een leuke goodiebag worden bezoekers aan de hand van een eenvoudige strexy-test bevraagd over hun ervaringen met stress. Lees verder...

EnergyVille en N-SIDE bundelen krachten voor een slimme energietransitie

EnergyVille en N-SIDE bundelen krachten voor een slimme energietransitie

Zopas ondertekenden N-SIDE, een toonaangevend software en consultancy bedrijf voor smart-grid oplossingen, en EnergyVille een strategische samenwerking. Dit om beiden exclusieve kennis over het optimaliseren van energieflexibiliteit samen te brengen. De samenwerking moet de brug vormen tussen onderzoek en praktische implementatie op de energiemarkt en netbeheer. Lees er vandaag meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Vlaamse regering zorgt voor (mogelijke) doorbraak in Noord-Zuid dossier

Vlaamse regering zorgt voor (mogelijke) doorbraak in Noord-Zuid dossier

Vandaag kwam de taskforce van het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, voor de vierde keer samen. Wat betreft de Noord-Zuid pleit Voka – KvK Limburg al sinds 2013 voor een juridisch sluitende manier om deze noodzakelijke verbinding voor Noord-Limburg te realiseren. Vandaag opent de Vlaamse regering deze mogelijkheid door middel van een stapsgewijze decretale verankering. Je leest er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Ziedaar! Een nieuwe episode in het Noord-Zuid drama

Ziedaar! Een nieuwe episode in het Noord-Zuid drama

De auditeur heeft zopas zijn verslag, omtrent de beroepsprocedure die de Milieukoepel heeft opgestart, bezorgd aan de Raad van State. De auditeur besluit dat de Vlaamse regering onvolledig en onzorgvuldig tewerk is gegaan bij het opnieuw indienen van het GRUP voor de Noord-Zuidverbinding. De Limburgse werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in het Open Platform, reageren verbaasd. Het debat ten gronde moet echter nog gevoerd worden. LimburgActueel praat je even bij over de laatste verwikkelingen in het Noor-Zuid dossier. Lees verder...

35.000 inschrijvingen voor Techniek & WetenschapsAcademie UCLL

35.000 inschrijvingen voor Techniek & WetenschapsAcademie UCLL

Het feest op de site van Greenville. Terwijl er overal te lande nu nog academies opstarten die kinderen en jongeren in hun vrije tijd warm proberen te maken voor STEM, schreef de Techniek & WetenschapsAcademie in Houthalen vorige maand al haar 35.000e deelnemer in. “Dit bewijst nog maar eens dat het initiatief van de Lerarenopleiding van hogeschool UCLL bij haar opstart -afgelopen weekend 3 jaar geleden- een echte voortrekkersrol heeft gespeeld", reageert coördinator Hugo Meus verheugd. Lees verder...

Houthalen-Helchteren pionier in geintegreerde stedelijke ontwikkeling

Houthalen-Helchteren pionier in geintegreerde stedelijke ontwikkeling

Eind 2015 werd de oproep 'Pilootprojecten Terug in Omloop' gelanceerd. De Vlaamse overheid zocht naar ambitieuze projecten, die onderbenutte terreinen opnieuw in omloop willen brengen vanuit het perspectief van de circulaire economie. Het opzet is daarbij te komen tot een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Uit acht kandidaturen, selecteerde de stuurgroep vijf Pilootprojecten Terug in Omloop. Eén daarvan is CTC3 in de gemeente Houthalen-Helchteren. Lees verder...

Houthalen vormt broedplaats voor innovatief stortbeheer

Houthalen vormt broedplaats voor innovatief stortbeheer

Het Interreg Europe project COCOON, dat het beleid voor innovatief beheer van stortplaatsen zal uittekenen, werd op onlangs goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit project wordt gecoördineerd door i-Cleantech Vlaanderen (in Houthalen) met 8 partners van 6 Europese regio’s. Met een budget van 1,4 miljoen euro, zullen zij middels het project COCOON het regionaal beleid over het beheer van de stortplaatsen verbeteren. Elke regio zal starten van de bestaande regionale wetgeving en leren van de best practices van de anderen. Zo kan de Vlaamse koppositie uitgedragen worden en kunnen doorheen Europa kansen gecreëerd worden voor onze toptechnologie en –aanpak. Lees verder...

718.000 euro voor andersvalide verblijven: Limburg deelt in Vlaamse investering

718.000 euro voor andersvalide verblijven: Limburg deelt in Vlaamse investering

Vlaams minister van Toerisme investeert 718.000 euro in 20 erkende vakantieverblijven voor sociaal toerisme. Met dit geld kunnen de ondernemers hun accomodatie toegankelijker, moderner of familievriendelijker maken. "Ook mensen met een ernstige handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan", vindt Weyts. "Maar zoiets vergt inspanningen en investeringen die niet onmiddellijk rendabel zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun." In Limburg gaat het om maar liefst 18 vakantiecentra die anno 2016 een subsidie ontvangen, 3 daarvan voeren toegankelijkheids- of zorgwerken uit en delen in de 718.000 euro.  Lees verder...

Computer helpt graf van overledene zoeken in Houthalen-Helchteren

Computer helpt graf van overledene zoeken in Houthalen-Helchteren

Begin november worden de twee begraafplaatsen van Houthalen-Helchteren weer druk bezocht. Het zijn momenten van ingetogenheid, maar er gaat soms ook een praktische kant mee gepaard. Wie heeft nog niet even moeten zoeken om dat ene graf terug te vinden? Sinds kort beschikken de kerkhoven over een computer met aanraakscherm om elk graf ter plaatse op te zoeken. In Houthalen werd een scherm verwerkt in het portaal; in Helchteren is een aparte zuil met scherm geplaatst. Lees verder...

Celtic Houthalen met moeite voorbij ZVK Meeuwen

Celtic Houthalen met moeite voorbij ZVK Meeuwen

In het Futsal speelde Celtic Houthalen vrijdag zijn eerste seizoensderby te gen ZVK Meeuwen. Na een spannende partij werd het in de laatste seconden nog 4-3. LimburgActueel vroeg een reactie aan Appie Idlaasri van winnaar Celtic Houthalen. Lees hier tevens het volledige wedstrijdverslag. Lees verder...