Het is vandaag Woensdag, 24 Mei 2017


Overzicht van politiek


Bourgeois verwijst omstreden boskaart naar vuilnisbak

Bourgeois verwijst omstreden boskaart naar vuilnisbak

Voka Limburg en Confederatie Bouw Limburg reageren positief op de intrekking van de nieuwe kaart met 'meest kwetsbare waardevolle bossen"'van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Die ontnam bedrijven en particulieren hun industrie- en bouwgronden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois verwijst de kaart naar de vuilnisbak. “Dit is een verstandige beslissing. Het kan niet dat zonevreemde bossen voorrang krijgen op onze economische welvaart”, zeggen Johann Leten, bestuurder van KvK Limburg en Chris Slaets, bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg. Lees verder...

Amai: wifi EU-publiciteitsstunt van 120 miljoen euro

Amai: wifi EU-publiciteitsstunt van 120 miljoen euro

Het Europees Parlement zet morgen het licht op groen om gratis wifi in de Europese Unie uit te delen. De Europese Commissie trekt in een eerste fase 120 miljoen euro uit om tot 8.000 steden en gemeenten uit te rusten met gratis wifi in bibliotheken, parken en op het openbaar vervoer. De traditionele fracties steunen allen dit voorstel, tot ongenoegen van Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die voor de ECR-fractie dit dossier opvolgt. Lees er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Dierenwelzijn wordt versterkt in alle Vlaamse slachthuizen

Dierenwelzijn wordt versterkt in alle Vlaamse slachthuizen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft een pakket maatregelen vastgelegd met slachthuisfederatie FEBEV om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Er wordt werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen. "Het schandaal in Tielt moet een louterend moment worden voor de volledige sector", stelt Weyts. Lees er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Dienstbetoon bedreigt honderden hectare waardevol bos

Dienstbetoon bedreigt honderden hectare waardevol bos

De Vlaamse regering heeft net voor de paasvakantie een reeks waardevolle bossen van de lijst met te beschermen bossen geschrapt. Dat stelt volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (sp.a). “Dienstbetoon heeft de bovenhand gekregen op natuurbescherming”, stelt Tobback. “Kijk maar naar het lijstje: het Ferrarisbos in Wilrijk, eigendom van Essers, wordt niet beschermd. De bossen rond het golfterrein van Kapellen en in de villawijken van Keerbergen evenmin. Door private belangen te laten doorwegen op natuurbehoud, is meer dan 700 hectare waardevol bos van de kaart geschrapt.” En ook het Limburgs groen deelt in de klappen... Lees verder...

"Incassobureaus hebben geen plaats op school"

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (s.pa) vraagt maatregelen om het onderwijs betaalbaar te maken, zodat scholen niet langer genoodzaakt zijn om incassobureaus in te schakelen. "De invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs in het Provinciaal Onderwijs te Antwerpen deed het aantal onbetaalde facturen op 1 jaar tijd met 25 procent dalen. Voer de maximumfactuur in heel Vlaanderen in en scholen zullen al snel geen incassobureaus meer moeten inschakelen.” Lees verder...

Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Alle oppositieleden van Houthalen-Helchteren roepen gezamenlijk de gemeenteraadsvoorzitter op om versneld een extra gemeenteraad samen te roepen. Het zit de oppositie immers hoog dat het gemeentebestuur vandaag op een persconferentie aankondigde intens en op tal van vlakken te gaan samenwerken met de stad Genk. De gemeenteraad zou hierrond nooit geraadpleegd zijn. "We zijn niet tegen samenwerking met wie dan ook, maar de manier waarop druist niet enkel in tegen de in het gemeentedecreet gestipuleerde regelgeving daarrond, het getuigt ook van een totale respectloosheid", aldus fractieleider S&D Stijn Van Dingenen. Lees verder...

Limburgse sport- en speel-terreinen ook jachtgebied?

Limburgse sport- en speel-terreinen ook jachtgebied?

Vier op de vijf percelen in Limburg staan, zonder medeweten van de eigenaars, ingekleurd als jachtgebied. Niet alleen particulieren worden hierover onwetend gelaten; ook gemeentebesturen weten vaak niet dat hun eigen gronden deel uitmaken van een jachtgebied. In Herk-de-Stad bijvoorbeeld, was het gemeentebestuur tot voor kort onwetend over het gebruik van enkele van haar eigendommen voor jacht. Na een tip door enkele bezorgde natuurliefhebbers, werden dan de jachtplannen opgevraagd bij de arrondissementscommissaris. Lees verder...

Gebruik van AdBlue-killer moet streng aangepakt worden

Gebruik van AdBlue-killer moet streng aangepakt worden

Vervuilende trucks en personenwagens met dieselmotoren worden veelal uitgerust met een adblue-systeem. Dat systeem bevat een vloeistof die door de motor in de uitlaat wordt gespoten om zo de uitlaat schoner te maken. Het systeem moet eraan bijdragen de Europese uitstootnormen te halen. In Duitsland dook recent een apparaatje op, de zogenaamde adblue-killer. Bestuurders van voertuigen uitgerust met een adblue-systeem, kunnen het systeem daarmee uitschakelen. Lees verder...

"Vernieuwd rijexamen vraagt ook hervorming rijopleiding"

Om de jongeren beter te wapenen tegen de risico’s op de weg, wordt niet enkel het rijexamen vanaf 1 juni vernieuwd, maar wacht de rijopleiding ook op een hervorming. Die hervorming moet ervoor zorgen dat er onder andere wordt ingezet op vaardigheden van hogere orde. Zo zal men met behulp van de GPS of op basis van een referentiepunt (bijvoorbeeld de kerktoren) naar een bestemming moeten kunnen rijden. Daarnaast vindt Vlaams voksvertegenwoordiger Lode Ceyssens dat de rijopleiding niet gezien mag worden als middel om het rijbewijs zo snel mogelijk ‘in the pocket’ te hebben. Lees verder...

'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

De Turkse Grijze Wolven, een aan de Turkse partij MHP gelieerde organisatie, planden zondag een bijeenkomst in Genk, waarvoor Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler speciaal vanuit Turkije zou overkomen. Daarom diende het Vlaams Belang bij burgemeester Wim Dries een aanvraag in om een protestactie te houden. Ondertussen vernam volkstegenwoordiger en fractieleider Chris Janssens dat de bijeenkomst door de MHP zelf is afgezegd. "We willen geen import van buitenlandse conflicten in Genk. Ik ben dan ook tevreden dat onder druk van onze protestactie de Turkse bijeenkomst werd afgelast.” Lees verder...

Europese Commissie voert gratis Interrail-pas terecht af

Europese Commissie voert gratis Interrail-pas terecht af

De Europese Commissie voert het idee voor een gratis Interrail-pas voor alle Europese 18-jarigen af. De christendemocratische EVP-fractie haalt hiermee bakzeil met hun voorstel. "De Commissie heeft de rekening gemaakt en vastgesteld dat de geraamde kostprijs 2 miljard euro per jaar zou bedragen, wat nog hoger is dan eerst ingeschat. Een absurd idee zonder duidelijke meerwaarde, dat ik bij de lancering in september al afschoot", zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Lees verder...

Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

Personeelsleden van OCMW’s en andere sociale instellingen zijn voortaan verplicht om alle informatie over terroristische misdrijven meteen te melden aan het parket en vragen daarover te beantwoorden binnen een terreuronderzoek. “Het beroepsgeheim geldt hier dus niet langer”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). Met haar voorstel wordt een van de maatregelen uit ons veiligheidsplan 'Niveau V' in de praktijk omgezet. Lees er vandaag meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Claes en kabinet schuldig aan belangenvermening volgens Audit Vlaanderen

Claes en kabinet schuldig aan belangenvermening volgens Audit Vlaanderen

'Absolute en onweerlegbare belangenvermenging door gewezen burgemeester Hilde Claes en haar kabinet.' Deze conclusie van een onderzoek door Audit Vlaanderen werd vanmiddag onder grote belangstelling publiek gemaakt. De affaire gaat om de toewijzing van een contract van maar liefst 6.790 euro, dit door de stad Hasselt aan communicatiebureau Impuls. De feiten dateren van februari 2016. Het rapport van de doorlichting wijst drie 'schuldigen' aan: toenmalig burgemeester Claes (sp.a), haar kabinetschef en het diensthoofd Communicatie. Audit Vlaanderen acht de kwestie dermate ernstig, dat het rapport zelfs voor verder onderzoek wordt overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie. Lees verder...

Truiens bestuur spendeert 37.000 euro aan avondje netwerken

Truiens bestuur spendeert 37.000 euro aan avondje netwerken

Aanstaande woensdag 1 februari organiseert het Truiens stadsbestuur (CD&V – Open VLD meerderheid) een netwerkevent in de Sint-Martenkerk. "Dat een traditionele nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen met door eigen receptiepersoneel bereide hapjes voor sommigen misschien niet meer van deze tijd is, kan over gediscussieerd worden", aldus Filip Moers (sp.a fractieleider). "Maar bijna 37.000 euro belastinggeld spenderen, is er ver over! Gewoongweg decadent in deze moeilijke tijden." Lees verder...

Reynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'

Reynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'

Zopas vond in het Provinciehuis de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van gouverneur Herman Reynders plaats voor de zogenaamde 'gestelde lichamen'. Hij verwelkomde de collega-gouverneur van Nederlands Limburg, gouverneur Theo Bovens, waarna hij de genodigden het allerbeste toewenste en hen er op attent maakte dat ze bij het buiten gaan het nieuwe boek Limburg 1995-2015 meekrijgen. Tijdens zijn verdere toespraak focust hij op de toekomst van Limburg ... en ziet hij een aantal werven liggen. Reynders noemt ze de 'De XII werken voor Limburg'. "Werken die van Limburg een dynamische regio maken." Lees verder...