LimburgActueel.beOverzicht van politiek


Parlement in de bres voor onze lekkere friet

Parlement in de bres voor onze lekkere friet

De Europese Commissie wil 'acrylamide' in onze voeding tegengaan. "De bezorgdheid omtrent de vorming van acrylamide is terecht", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck (N-VA) daarover, "want deze wordt beschouwd als een waarschijnlijk kankerverwekkende stof." De Commissie pleit voor meerdere maatregelen, die onder meer gericht zijn op brood, koffie en frieten. Daarmee riskeert zij evenwel te raken aan onze Vlaamse frietcultuur... "Daarom werd mijn resolutie goedgekeurd, die aan minister Weyts vraagt om er bij de Commissie op aan te dringen om de Vlaamse artisanale frietcultuur te redden." Lees verder...

Minister Homans heft erkenning op van Fatih-moskee Beringen

Minister Homans heft erkenning op van Fatih-moskee Beringen

Vlaams minister Liesbeth Homans heeft de erkenning opgeheven van de Fatih-moskee in Beringen. "Ik stel vast dat in de Fatih-moskee in Beringen doelbewust bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet of uitgesloten worden. Het zijn met name de 'aanhangers' van de Gülen-beweging die geviseerd worden, een beweging die in ons land niet als extremistisch of staatsgevaarlijk wordt beschouwd", aldus Homans. Lees verder...

Ziek zijn zonder verplicht doktersbriefje moet kunnen!

Ziek zijn zonder verplicht doktersbriefje moet kunnen!

De discussie om het doktersbriefje af te schaffen bij korte ziektes is terug in alle hevigheid losgebroken. Volgens Jan Spooren (N-VA) moet de discussie niet gaan om een verplichte collectieve afschaffing van het doktersbriefje voor gans België, maar wel over meer autonomie voor werkgever en werknemer om hierover afspraken te maken. De wetgeving laat dit immers vandaag al toe. Er is enkel de verplichting om de werkgever te informeren. "Het al dan niet vragen van een doktersbriefje is eigenlijk iets wat werkgever en werknemer al dan niet zelf kunnen overeenkomen, op bedrijfsniveau of op sectorniveau." Lees verder...

Europa verplicht ons nieuwe drugs sneller te verbieden

Europa verplicht ons nieuwe drugs sneller te verbieden

Europa wil dat alle lidstaten nieuwe drugs sneller verbieden. Daarvoor heeft de Commissie Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement vandaag een pakket maatregelen goedgekeurd. Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), die voor de ECR-fractie over deze regels onderhandelde, hoopt dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen. "Europa bestempelt psychoactieve stoffen nu duidelijk als drugs en vraagt aan de lidstaten om hun strafrecht aan te passen. Dat moet ervoor zorgen dat deze 'designer drugs' sneller verboden worden en van de markt verdwijnen." Lees verder...

Gezichtsscan moet terugkeer illegale migranten makkelijker maken

Gezichtsscan moet terugkeer illegale migranten makkelijker maken

Het Europees Parlement wil dat illegale migranten makkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Daarvoor wil het de werking van EURODAC, een databank met vingerafdrukken van asielzoekers, structureel verbeteren. Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) steunt deze nieuwe stap naar een effectief Europees grensbeleid. "Naast vingerafdrukken wordt het nu ook mogelijk om - naast namen en identiteitskaartnummers - gezichtsscans op te slaan. Asielshopping, waarbij asielzoekers asiel aanvragen in de lidstaat met de beste socio-economische voordelen, wordt een pak moeilijker." Lees verder...

Bourgeois verwijst omstreden boskaart naar vuilnisbak

Bourgeois verwijst omstreden boskaart naar vuilnisbak

Voka Limburg en Confederatie Bouw Limburg reageren positief op de intrekking van de nieuwe kaart met 'meest kwetsbare waardevolle bossen"'van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Die ontnam bedrijven en particulieren hun industrie- en bouwgronden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois verwijst de kaart naar de vuilnisbak. “Dit is een verstandige beslissing. Het kan niet dat zonevreemde bossen voorrang krijgen op onze economische welvaart”, zeggen Johann Leten, bestuurder van KvK Limburg en Chris Slaets, bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg. Lees verder...

Amai: wifi EU-publiciteitsstunt van 120 miljoen euro

Amai: wifi EU-publiciteitsstunt van 120 miljoen euro

Het Europees Parlement zet morgen het licht op groen om gratis wifi in de Europese Unie uit te delen. De Europese Commissie trekt in een eerste fase 120 miljoen euro uit om tot 8.000 steden en gemeenten uit te rusten met gratis wifi in bibliotheken, parken en op het openbaar vervoer. De traditionele fracties steunen allen dit voorstel, tot ongenoegen van Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die voor de ECR-fractie dit dossier opvolgt. Lees er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Dierenwelzijn wordt versterkt in alle Vlaamse slachthuizen

Dierenwelzijn wordt versterkt in alle Vlaamse slachthuizen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft een pakket maatregelen vastgelegd met slachthuisfederatie FEBEV om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Er wordt werk gemaakt van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen. "Het schandaal in Tielt moet een louterend moment worden voor de volledige sector", stelt Weyts. Lees er meer over bij LimburgActueel. Lees verder...

Dienstbetoon bedreigt honderden hectare waardevol bos

Dienstbetoon bedreigt honderden hectare waardevol bos

De Vlaamse regering heeft net voor de paasvakantie een reeks waardevolle bossen van de lijst met te beschermen bossen geschrapt. Dat stelt volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (sp.a). “Dienstbetoon heeft de bovenhand gekregen op natuurbescherming”, stelt Tobback. “Kijk maar naar het lijstje: het Ferrarisbos in Wilrijk, eigendom van Essers, wordt niet beschermd. De bossen rond het golfterrein van Kapellen en in de villawijken van Keerbergen evenmin. Door private belangen te laten doorwegen op natuurbehoud, is meer dan 700 hectare waardevol bos van de kaart geschrapt.” En ook het Limburgs groen deelt in de klappen... Lees verder...

"Incassobureaus hebben geen plaats op school"

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (s.pa) vraagt maatregelen om het onderwijs betaalbaar te maken, zodat scholen niet langer genoodzaakt zijn om incassobureaus in te schakelen. "De invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs in het Provinciaal Onderwijs te Antwerpen deed het aantal onbetaalde facturen op 1 jaar tijd met 25 procent dalen. Voer de maximumfactuur in heel Vlaanderen in en scholen zullen al snel geen incassobureaus meer moeten inschakelen.” Lees verder...

Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Oppositie Houthalen-Helchteren vraagt dringend extra gemeenteraad

Alle oppositieleden van Houthalen-Helchteren roepen gezamenlijk de gemeenteraadsvoorzitter op om versneld een extra gemeenteraad samen te roepen. Het zit de oppositie immers hoog dat het gemeentebestuur vandaag op een persconferentie aankondigde intens en op tal van vlakken te gaan samenwerken met de stad Genk. De gemeenteraad zou hierrond nooit geraadpleegd zijn. "We zijn niet tegen samenwerking met wie dan ook, maar de manier waarop druist niet enkel in tegen de in het gemeentedecreet gestipuleerde regelgeving daarrond, het getuigt ook van een totale respectloosheid", aldus fractieleider S&D Stijn Van Dingenen. Lees verder...

Limburgse sport- en speel-terreinen ook jachtgebied?

Limburgse sport- en speel-terreinen ook jachtgebied?

Vier op de vijf percelen in Limburg staan, zonder medeweten van de eigenaars, ingekleurd als jachtgebied. Niet alleen particulieren worden hierover onwetend gelaten; ook gemeentebesturen weten vaak niet dat hun eigen gronden deel uitmaken van een jachtgebied. In Herk-de-Stad bijvoorbeeld, was het gemeentebestuur tot voor kort onwetend over het gebruik van enkele van haar eigendommen voor jacht. Na een tip door enkele bezorgde natuurliefhebbers, werden dan de jachtplannen opgevraagd bij de arrondissementscommissaris. Lees verder...

Gebruik van AdBlue-killer moet streng aangepakt worden

Gebruik van AdBlue-killer moet streng aangepakt worden

Vervuilende trucks en personenwagens met dieselmotoren worden veelal uitgerust met een adblue-systeem. Dat systeem bevat een vloeistof die door de motor in de uitlaat wordt gespoten om zo de uitlaat schoner te maken. Het systeem moet eraan bijdragen de Europese uitstootnormen te halen. In Duitsland dook recent een apparaatje op, de zogenaamde adblue-killer. Bestuurders van voertuigen uitgerust met een adblue-systeem, kunnen het systeem daarmee uitschakelen. Lees verder...

"Vernieuwd rijexamen vraagt ook hervorming rijopleiding"

Om de jongeren beter te wapenen tegen de risico’s op de weg, wordt niet enkel het rijexamen vanaf 1 juni vernieuwd, maar wacht de rijopleiding ook op een hervorming. Die hervorming moet ervoor zorgen dat er onder andere wordt ingezet op vaardigheden van hogere orde. Zo zal men met behulp van de GPS of op basis van een referentiepunt (bijvoorbeeld de kerktoren) naar een bestemming moeten kunnen rijden. Daarnaast vindt Vlaams voksvertegenwoordiger Lode Ceyssens dat de rijopleiding niet gezien mag worden als middel om het rijbewijs zo snel mogelijk ‘in the pocket’ te hebben. Lees verder...

'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

'Grijze Wolven' annuleren politieke meeting met MHP-kopstuk in Genk

De Turkse Grijze Wolven, een aan de Turkse partij MHP gelieerde organisatie, planden zondag een bijeenkomst in Genk, waarvoor Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler speciaal vanuit Turkije zou overkomen. Daarom diende het Vlaams Belang bij burgemeester Wim Dries een aanvraag in om een protestactie te houden. Ondertussen vernam volkstegenwoordiger en fractieleider Chris Janssens dat de bijeenkomst door de MHP zelf is afgezegd. "We willen geen import van buitenlandse conflicten in Genk. Ik ben dan ook tevreden dat onder druk van onze protestactie de Turkse bijeenkomst werd afgelast.” Lees verder...

Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Je broodje wordt gebakken... in Bokrijk!
Wout van Aert sterkste in Ronde Van Limburg

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139