LimburgActueel.beBelangrijke vereenvoudigingen in Ontwrichte Zones-steun

Door Redactie - 01 juni 2018 - 0000 - Economie

VKW Limburg reageert zeer tevreden op het wetsontwerp om de steunmaatregel voor werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden te optimaliseren. Dit wordt morgen, vrijdag, op de ministerraad beslist. "Al geruime tijd bepleit VKW Limburg gerichte aanpassingen aan het wetgevend kader van deze steunmaatregel, waarvan we destijds bij de aankondiging van de sluiting van Ford mee aan de wieg stonden. We zijn blij dat die er nu eindelijk komen. Recent signaleerden we nog enkele nieuwe knelpunten waarvoor nu ook een oplossing wordt voorgesteld."

Belangrijke vereenvoudigingen in Ontwrichte Zones-steun
Foto: archiefbeeld"Er bleken al langer een aantal praktische knelpunten op te duiken, die het blijkbaar heel wat bedrijven moeilijker dan nodig maakten om een dossier in te dienen. Wij hebben geen moeite gespaard om die belemmeringen duidelijk te maken en aan te dringen om ze weg te werken", aldus VKW bestuurder Ruben Lemmens.

"De regering besliste hier ook al eerder over, maar gevraagde adviezen aan de Raad van State en de Europese Commissie hebben dit werk sterk vertraagd. We zijn blij dat niets nu nog een goedkeuring in de weg staat en danken minister Van Overtveldt en de regeringspartijen voor de geleverde inspanningen om aan onze bemerkingen gevolg te geven. Wij rekenen nu op een snelle parlementaire goedkeuring en een spoedige datum dat de aanpassingen in voege gaan."

Systematisch aan de alarmbel getrokken
Een eerste belangrijke vereenvoudiging is nu dat het aanvraagformulier voortaan tot drie maanden na de voltooiing van de investering (maar uiteraard wel voor de eerste aanwerving) zal mogen ingediend worden. Tot hiertoe diende dit te gebeuren voor de start van de investering, wat het bedrijven onnodig moeilijker maakte. Minstens even belangrijk zal, om te bepalen of het om nieuwe tewerkstelling gaat, voortaan gekeken worden naar de gemiddelde tewerkstelling tijdens een referentieperiode van 12 maanden voor de aanvraag van de steun.

Ten derde zal het binnenkort niet langer noodzakelijk zijn dat de investering en de aanwerving van bijkomende werknemers door één en dezelfde vennootschap gebeurt. Voortaan zal binnen een groep van bedrijven de investering door een andere vennootschap mogen gebeuren dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

"Recent ontdekten we nog twee nieuwe knelpunten rond enerzijds bedrijven die fusie ondergaan en anderzijds rond overwerk. Ook daarover trok VKW Limburg systematisch, maar discreet aan de alarmbel bij het beleid. Wij vernamen intussen dat de meerderheidspartijen ook voor deze punten oplossingen hebben uitgewerkt via amendementen op het wetsontwerp."

Tenslotte zullen de gewesten in de toekomst makkelijker en meer, maar kleinere nieuwe steunzones met een straal 20km in plaats van 40 km kunnen bepalen. Naast groot jobverlies van minstens 500 werknemers in een regio als gevolg herstructureringen kan het voortaan ook om faillissement van bedrijven gaan. Voor regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid is er al een lagere drempel van 250, die komt er ook voor regio met veel werkloze 50-plussers. Deze versoepelingen hebben evenwel geen impact op de huidige Limburgse steunzone waarvoor bedrijven nog dossiers kunnen indienen tot en met 30 april 2021.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150