LimburgActueel.beParlement 'verklaart engagement' Noord-Zuidverbinding Limburg

Door Redactie - 05 april 2018 - 3530 - Politiek

Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, benadrukken de ondertekenende ministers en parlementsleden de noodzaak van het zo snel mogelijk realiseren van de Limburgse Noord-Zuidverbinding en scharen zij zich achter de procedure complexe projecten. De ondertekenaars engageren zich ook om de resultaten van deze procedure te onderschrijven, zonder enige voorafnames. Lees er meer over bij LimburgActueel.be.

Parlement 'verklaart engagement' Noord-Zuidverbinding Limburg
Foto: archiefbeeldDeze partners (Ben Weyts, Joke Schauvliege, Lies Jans, Jos Lantmeters, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Rob Beenders, Johan Daenen, ...) slaan de handen in elkaar om het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding een doorstart te geven. Er is een gemeenschappelijke wil en ambitie om dit belangrijke project te realiseren, om werk te maken van vlotter en veiliger verkeer, om de ontsluiting van de regio te verbeteren en om de leefbaarheid van de omgeving te versterken. Er is daarbij ook aandacht voor natuur, landschap, landbouw en extra economische kansen voor de regio.

Breed gedragen alternatief
Alle ondertekenende partijen scharen zich achter het proces ‘complexe projecten’, waarbij alle doelstellingen geïntegreerd worden in één enkel traject. De verschillende alternatieven zullen samen onderzocht worden en alle belanghebbenden zullen inspraak krijgen. Op die manier wordt er gezocht naar een geïntegreerde, haalbare oplossing en kan de Noord-Zuidverbinding nog binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden.

De Vlaamse Regering zal dhr. Herman Reynders als gouverneur van de Provincie Limburg aanstellen als procesbegeleider. De gouverneur zal het proces dan verder faciliteren en timmeren aan een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. Tijdens de onderzoeksfase zal gezocht worden naar een breed gedragen voorkeursalternatief.

Participatie en maatwerk
Na de onderzoeksfase kan snel de uitwerkings- en natuurlijk de uitvoeringsfase volgen, telkens voorafgegaan door een openbaar onderzoek. Tijdens elke fase wordt maximaal ingezet op burgerparticipatie. De Werkvennootschap, een organisatie die voor de Vlaamse Overheid grote infrastructuur- en mobiliteitsdossiers aanpakt, zal het project onder haar vleugels nemen. Samen met het Departement Omgeving wordt de Noord-Zuidverbinding aangepakt. Er wordt gewerkt met veel aandacht voor open communicatie, participatie en maatwerk.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150