LimburgActueel.beOmstreden verkeerscirculatieplan Lanaken wordt aangepast

Door Redactie - 13 februari 2018 - 3620 - Samenleving

Het schepencollege van Lanaken heeft op grond van een uitgebreide bevraging van bewoners en besprekingen met 3 adviesraden in een extra zitting beslist 3 belangrijke aanpassingen door te voeren in het verkeerscirculatieplan. De aanpassingen situeren zich in de Stationsstraat en rond de kerk. Lees er vandaag alles over bij LimburgActueel.

Omstreden verkeerscirculatieplan Lanaken wordt aangepast
Foto: gemeente LanakenIn de Stationsstraat zullen er enkele infrastructurele aanpassingen gebeuren en wordt er ruimte gecreëerd voor 3 bijkomende parkeerplaatsen. Het schepencollege heeft in het kader van de verplichte marktbevraging reeds diverse aannemers gevraagd om offertes in te dienen om de nodige aanpassingen in de Stationsstraat uit te voeren. De realisatie van deze wijzigingen zal zo snel mogelijk gebeuren. De doorsteek tussen de kerk en het gemeentehuis zal terug open gesteld worden en ook het ‘rondje rond de kerk’ zal terug mogelijk gemaakt worden. De aanpassingen nabij de kerk en het gemeentehuis zullen voor het einde van februari in orde gebracht worden. Hiervoor moeten eerst de nodige verkeersborden en nieuwe signalisatie geplaatst worden.

Het verkeerscirculatieplan in het centrum van Lanaken werd op 30 oktober ingevoerd. De rijrichting in een aantal straten werd gewijzigd, de Stationsstraat werd een fietsstraat en werd heringericht. De voorbije weken werd al ingegrepen op de nieuwe verkeerssituatie. De Onderwijsstraat kreeg 2 richtingsverkeer en werd eveneens een fietsstraat. Ook werd bij de Vlaamse overheid bedongen dat er verkeerslichten zullen komen op de kruising van de Jan Rosierlaan met de Europalaan.

Grote participatie
Begin januari startte een evaluatieperiode. De bevolking kon via een online enquête haar bevindingen laten weten. In totaal vulden 1473 personen de bevraging in. Naast een adviesgroep van burgers en één van handelaars heeft ook een 3e adviesgroep met een vertegenwoordiging van De Lijn, de scholen van Lanaken centrum, politie, AWV en de fietsen- en voetgangersbond en de Gecoro het verkeerscirculatieplan geëvalueerd. Het bestuur is zeer tevreden met de grote deelname aan deze participatie in het kader van deze evaluatie.

De overige maatregelen van het nieuwe verkeerscirculatieplan blijven behouden.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139