LimburgActueel.beWetgeving overheidsopdrachten gewijzigd: nood aan toelichting

Door Redactie - 12 november 2017 - 3500 - Economie

De Wetgeving Overheidsopdrachten (WOO) is aangepast en trad op 30 juni in werking. Zowel voor de opdrachtgever (de overheid, maar ook instellingen die om bepaalde redenen onder deze WOO vallen) als voor de uitvoerder (de aannemer, de onderaannemer, de leverancier, ...) gelden een aantal nieuwe regels en voorwaarden, die minutieus moeten worden opgevolgd. Zo niet dreigt een opdracht niet toegewezen te worden of volgen achteraf mogelijk beroepsprocedures. De PXL organiseert, samen met het kantoor Villa Juris (Johan Vanmuysen en Bert Kelchtermans), 2 ontbijtsessies om de nieuwe wetgeving toe te lichten.

Wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd: nood aan toelichting
Foto: PixabayJohan Vanmuysen en Bert Kelchtermans van het advocatenkantoor Villa Juris en gespecialiseerd in administratief recht in de ruime zin, maken het wekelijks mee. “Lokale besturen, ziekenhuizen, scholen, vzw’s vragen hulp bij het opstellen van een bestek. Maar ook ondernemers en leveranciers zitten soms met de handen in het haar, omdat ze geen fouten willen maken bij het indienen van de offerte, terwijl de nieuwe wetgeving voor hen niet altijd even duidelijk is.”

Waarom een WOO?
Een particulier, die iets wil realiseren of kopen, kan dat vrijuit doen. Als een overheid echter een dergelijk initiatief wil nemen, dient zij in principe de markt te raadplegen. Een gevolg hiervan is dat de overheid genoodzaakt is om meerdere spelers op de markt de mogelijkheid te geven om een voorstel te formuleren. Precies daarom is er een wetgeving uitgewerkt, waarin een aantal eisen en voorwaarden duidelijk worden omschreven. Het gaat daarbij om werken, diensten of leveringen.

Opvallende aanpassingen
De wijzigingen die nu werden doorgevoerd, zijn vaak technisch van aard, maar daarom niet minder belangrijk.
Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

- de financiële drempels voor bepaalde procedures werden aangepast
- er is meer marge voor onderhandelen
- er wordt ingezet op elektronische communicatiemiddelen
- een opdeling van een opdracht in percelen wordt gestimuleerd
- de regels voor onderaannemers zijn strikter dan voorheen
- het aspect 'duurzaamheid' krijgt meer aandacht
- de inschrijver mag ook meer creatief meedenken rond een opdracht (innovatiepartnerschap)
- bijkomend wordt hier en daar de terminologie gewijzigd.

Ontbijtsessies De PXL organiseert, samen met het kantoor Villa Juris (Johan Vanmuysen en Bert Kelchtermans), 2 ontbijtsessies om de nieuwe wetgeving toe te lichten. De eerste sessies vond reeds plaats op woensdag 08 november (inschrijvers). De tweede wordt georganiseerd op woensdag 22 november (opdrachtgevers) van 08u00 tot 11u00.

De doelgroep voor deze sessies zijn enerzijds ambtenaren, vzw’s, overheidsinstellingen (politie, brandweer, EVA’s en IVA’s), onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en preventiediensten, maar anderzijds eveneens werknemers van ondernemingen die betrokken zijn bij het opstellen van offertes voor overheidsopdrachten en die op een praktische wijze de valkuilen en mogelijkheden van de nieuwe wetgeving willen begrijpen.

Inschrijven kan via www.pxl.be/levenslangleren-business.
Voor meer informatie kan je terecht bij zoe.cosemans@pxl.be


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139