LimburgActueel.beTolheffing op de Autobahn en gevolgen voor de grensregio's

Door Redactie - 08 augustus 2017 - 0000 - Economie

Temidden van het publieke debat over de mogelijk discriminerende gevolgen van de Duitse tolheffing voor personenwagens en de verwachte inkomsten, verheffen de grensregio's hun stem over de mogelijke negatieve effecten op grensoverschrijdende interactie. Nadere beschouwing leert dat potentiële effecten mogelijk economisch, ecologisch en maatschappelijk van aard kunnen zijn. In het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage, deed het ITEM Expertisecentrum onderzoek naar de te verwachten effecten in de Euregio Maas-Rijn. Lees er meer over bij LimburgActueel.

Tolheffing op de Autobahn en gevolgen voor de grensregio's
Foto: Pixabay - Bron: Maastricht UniversityVeel EU-lidstaten beschikken over tolheffingssystemen voor personenauto's. Een veelgebruikt systeem is het Eurovignet-systeem, waarbij automobilisten een vignet kopen voor een bepaalde periode, volkomen los van het aantal gereden kilometers. Het andere prominente systeem is afstandsgerelateerde tolheffing op gedeelten van de autosnelweg.

De Duitse federale regering heeft besloten tot invoering van een Infrastructureel Betaalsysteem, oftewel: tol, voor personenauto’s volgens het eerste model. Als gevolg daarvan dienen buitenlandse automobilisten een vignet te kopen om gebruik te mogen maken van de Duitse Autobahn. Hoewel zowel buitenlandse als binnenlandse autobezitters de tolheffing moeten betalen, krijgen laatstgenoemden belastingverlichting via een korting op de nationale motorrijtuigenbelasting ter waarde van ten minste hetzelfde bedrag als de tolheffing.

Twee kwesties in twijfel
De invoering van een tolheffingssysteem leidt al jaren tot grote controverse in Duitsland. Aanvankelijk werd het instrument slechts bepleit door één kleinere regionale partij van de huidige coalitie, de CSU uit Beieren. Inmiddels worden twee kwesties nog altijd in twijfel getrokken door de vele sceptici: of de tolregeling überhaupt wel aanzienlijke inkomsten zal opleveren, gezien de voorgenomen fiscale tegemoetkomingen voor Duitse burgers en of de Duitse tolregeling niet zal worden beschouwd als een inbreuk op de EU-wetgeving vanwege haar discriminerende gevolgen voor buitenlandse autobezitters.

Twee belangrijke wijzigingen
Verrassend genoeg heeft de Europese Commissie de inbreukprocedure recentelijk opgeschort, terwijl zij meeging met de Duitse regering in twee belangrijke wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, het Infrastrukturabgabengesetz. In de eerste plaats, een verdere differentiatie binnen het Eurovignet-systeem van drie naar vijf vignetten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de milieueffecten van de tolheffing en, ten tweede, lagere prijzen voor kortlopende vignetten, die doorgaans gekocht zullen worden door buitenlandse autobezitters.

Uitwijken naar secundaire wegen
Nadere beschouwing van de geplande kilometerheffing voor personenwagens in Duitsland leert dat veel negatieve effecten dreigen te ontstaan voor de grensgebieden. Economisch gezien vrezen Duitse ondernemers dicht bij de grens financiële verliezen als gevolg van een teruglopend aantal klanten uit de buurlanden. Ecologisch gezien heeft het tolheffingssysteem waarschijnlijk een negatieve invloed op de omgeving, doordat het verkeer van de snelwegen zal uitwijken naar de secundaire wegen.

Herlevende barrièrewerking
Maatschappelijk gezien bestaat er een reëel gevaar dat de barrièrewerking op de interne Europese grenzen herleeft, dat grensoverschrijdende interactie beperkt wordt en een gevoel van discriminatie ontstaat aan de andere kant van de grens. Het zou ook kunnen leiden tot de invoering van dergelijke systemen in Nederland of België. De invoering van het Duitse systeem maakt een Europese harmonisatie van het rekeningrijden, zoals onlangs bepleit door de Europese Commissie, zonder twijfel moeilijker. Voor burgers en bedrijven in de Euregio Maas-Rijn kan dit betekenen dat zij in de toekomst met veel verschillende tolsystemen te maken krijgen.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Ondanks hitte veel volk op Tongers stadsmuzikantenfestival
Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139