LimburgActueel.beNoord-Limburgse gemeenten kiezen voor geothermie

Door Redactie - 18 mei 2017 - 0000 - Wetenschap & Innovatie

Vandaag verzamelden de Noord-Limburgse burgemeesters en vertegenwoordigers van VITO, INFRAX, NUHMA, Energyville en POM-Limburg op het Huis van de Stad te Lommel om het startschot te geven voor een taskforce. Die moet de mogelijkheden van geothermie en de exploitatie ervan voor de regio in kaart moet brengen. Onderzoek wijst namelijk uit dat de mogelijkheid voor diepe geothermie reëel aanwezig is. De temperatuur in de diepste watervoerende laag lijkt op te lopen tot ruim 150°C! Dit is voldoende om naast warmte ook elektriciteit te kunnen produceren.

Noord-Limburgse gemeenten kiezen voor geothermie
Foto's: Geothermiehuis/VITO“Noord-Limburg heeft zeker potentieel voor deze vorm van energiewinning. Onderzoek, uitgevoerd in het kader van het INTERREG-project GEOHEAT.App en het EFRO-project GEOTHERMIE 2020, wijst uit dat de kans op een succesvolle boring in Noord-Limburg reëel is”, aldus Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode, op wiens uitnodiging het burgemeestersoverleg eerder reeds kennismaakte met de resultaten van de studie.

In het gebied komen meerdere watervoerende grondlagen voor die gebruikt kunnen worden voor verwarmingsdoeleinden. De temperatuur in de diepste watervoerende laag lijkt op te lopen tot ruim 150°C. Dit is voldoende om naast warmte ook elektriciteit te kunnen produceren. De schattingen van dit geothermische potentieel in Noord-Limburg zijn gebaseerd op de extrapolatie van gegevens uit de Antwerpse Kempen en Nederlands Limburg waar reeds met succes een boring plaatsvond.

Infrastructuur uitbouwen
De diepe geologie van het gebied is echter nooit in detail onderzocht. Een bijkomende verkenning van de diepe ondergrond van Noord-Limburg is essentieel. De eerste stap hierbij is dan ook het uitvoeren van seismische metingen. De negen gemeenten engageerden zich dan ook voor een interregio project waarin een grootschalige seismische campagne (-onderzoek) in Noord-Limburg door VITO wordt voorgesteld. Afhankelijk van de resultaten van deze metingen kan vervolgens verdergegaan worden met het voorbereiden en uitvoeren van een (proef-) boring. Indien deze proefboring succesvol is, kan pas daadwerkelijk gestart worden met de exploitatie van aardwarmte en kan de nodige infrastructuur worden uitgebouwd.

Businessplan opstellen
Vandaag werd het startschot gegeven voor een taskforce waaraan de burgemeesters en de voornaamste spelers op de energiemarkt deelnemen. Deze taskforce moet de mogelijkheden voor Noord-Limburg verder verkennen en dient de gemeentebesturen te adviseren over hoe gezamenlijk de uitbouw van geothermie kan verwezenlijkt worden. Verder wordt van de taskforce verwacht dat zij een duidelijk businessplan opstelt om op termijn een concreet (haalbaar-) project te kunnen realiseren.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'
8.000 proevers op de Dag van het eetbare landschap in Bokrijk

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139