LimburgActueel.beVKW Limburg wil 'tijdelijke natuur' juridisch realiseren

Door Redactie - 16 mei 2017 - 0000 - Economie

VKW Limburg informeerde haar leden vandaag over het openbaar onderzoek dat van start ging in het kader van de door de Vlaamse Regering vastgestelde kaart 'Meest Kwestbare Waardevolle bossen'. Sindsdien staat de telefoon roodgloeiend. De Limburgse bedrijven die van de ene dag op de andere zwaar beknot worden in hun rechtmatige toekomst en uitbreidingsmogelijkheden blijken met veel te zijn. Maar ook talloze burgers en privéeigenaars worden getroffen. "Een regelrechte hold-up van de groene sector op bedrijven en burgers", zegt VKW Limburg.

VKW Limburg wil 'tijdelijke natuur' juridisch realiseren
Foto: archiefbeeld"Dit is een schande", zegt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, "Het is gewoonweg een hold-up van de natuurverenigingen op bedrijven en burgers, met hulp van de politiek. Onaanvaardbaar. Het eigendomsrecht wordt hier zwaar geschonden. Bedrijven en burgers worden in feite gewoon onteigend. Communistische toestanden."

"Limburg wordt beroofd en gestraft voor haar groene uiterlijk. Misschien moeten we er voor pleiten om nu ook een kaart te voorzien voor economisch meest waardevolle percelen in natuurgebied? Wij roepen onze bedrijven op massaal bezwaar in te dienen tegen deze groene overval en zich juridisch te laten bijstaan. Om hen daarbij te helpen voorzien wij alvast op korte termijn een informatievergadering", aldus Lemmens.

Slinks tewerk gegaan
De kaart van waardevolle bossen rammelt aan alle kanten en toont vooral de erg slinkse manier hoe men tewerk is gegaan. Om als waardevol bos aanzien te worden moet een perceel een score van meer dan 21 halen. Een van de belangrijk criteria is de oppervlakte van het bos waartoe het perceel behoort. Is dat groter dan 30ha krijgt men 10 punten, tussen 10 en 30ha 8 punten, ....

Kleine minuscule stukjes grond die allesbehalve aaneengesloten liggen worden blijkbaar toch beschouwd als behorend tot een groot bos van meer 30ha. Nochtans stellen de criteria op dit vlak duidelijk: 'Voor de berekening van de oppervlaktescore is gekeken naar de gehele bosoppervlakte van een aaneengesloten bos. Naarmate een aangesloten bos groter is, krijgt het ook een hogere score.'

Naar Nederlands voorbeeld
"Bedrijven zijn niet tegen meer groen, intégendeel. VKW Limburg pleit voor het mogelijk maken van Tijdelijke Natuur. Daarbij krijgen eigenaars en bedrijven rechtszekerheid en de garantie dat op hun voorlopig ongebruikte percelen de natuur haar gang mag gaan, met de garantie dat dit weer mag worden weggehaald als het braakliggend terrein zijn functie van bedrijventerrein opneemt", vertelt Lemmens.

"Zo kunnen dieren en planten zich ongestoord ontwikkelen zolang het terrein niet economisch wordt gebruikt. Dit is een heel logisch idee, dat in Nederland al een aantal jaren in voege is. Als ze zeker zijn dat hun voor bedrijvigheid bestemd terrein nadien niet wordt ingepalmd, zijn bedrijven graag bereid natuur te laten ontwikkelen en er zelfs in te investeren. Vandaag echter moeten ze er voor zorgen dat er voor zo weinig mogelijk groeit. Het is dus een absolute win-win, die alleen maar leidt tot meer groen en natuur."


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'
8.000 proevers op de Dag van het eetbare landschap in Bokrijk

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139