LimburgActueel.beTwintigtal processen-verbaal opgesteld bij flexactie op handcarwashes

Door Redactie - 02 mei 2017 - 3600 - Actueel

Vandaag organiseerde de stad een gecoördineerde controleactie op drie handcarwashes en een horeca-uitbating in Genk. Dit is al de 19de controleactie van het stadsbestuur in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit sinds de start in juni 2013. Er werden vaststellingen gedaan op het vlak van illegaal verblijf, zwartwerk, voedselveiligheid, woonkwaliteit, btw-wetgeving en KBO-wetgeving (KBO= Kruispuntbank Ondernemingen). Voor enkele panden betrof het reeds een tweede controle. Er worden in totaal een twintigtal processen-verbaal opgesteld.

Twintigtal processen-verbaal opgesteld bij flexactie op handcarwashes
Foto: politie LRH"Als stadsbestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen", legt burgemeester Wim Dries uit. "Carwashes hebben een milieuvergunning nodig, horeca-uitbatingen vallen onder de horecavergunning. We kijken na of de uitbatingen aan die vergunningen voldoen. Het is verder onze taak erop toe te zien dat de normen en voorschriften inzake hygiëne, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd. We vinden het ook erg belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving."

Het interdisciplinair controleteam bestond naast stedelijke diensten (ruimtelijke ordening, woonbeleid, bestuurlijke aanpak), ook uit controleurs van de wooninspectie, de sociale inspectie en RVA, de fiscale inspectie, het FAVV en de Dienst Vreemdelingenzaken. Een ploeg van de lokale politie Carma begeleidde de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg, afdeling Tongeren. Het stadsbestuur Genk bekijkt op zijn beurt welk gevolg aan deze actie gegeven zal worden in het kader van de bestuurlijke aanpak.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139