LimburgActueel.beLanaken en Maastricht hebben akkoord over grensoverschrijdende industrie

Door Redactie - 21 april 2017 - 3620 - Economie

De gemeenten Lanaken en Maastricht, de provincies Belgisch en Nederlands Limburg hebben gezamenlijke geluidsvoorschriften uitgewerkt voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop. Zowel in Nederland als in Vlaanderen gelden voor elk bedrijf immers afzonderlijke én afwijkende geluidsnormen. De Vlaamse Vlarem-wetgeving en de Nederlandse Wet Milieubeheer bleken geen oplossing te bieden voor de manier waarop moet worden omgegaan met geluidsbelasting in grensgebieden. Om dat probleem te verhelpen is gezocht naar een methode, die bovendien een primeur is voor Europa en waarvoor de hulp van de Benelux werd ingeschakeld.

Lanaken en Maastricht hebben akkoord over grensoverschrijdende industrie
Foto: Pixabay“Op basis van geluidsmetingen en rekening houdende met de bedrijven die nu reeds gevestigd zijn in het grensgebied, is een systeem van inwaartse geluidszonering uitgewerkt. Nieuwe bedrijven die een hoge geluidsbelasting voortbrengen zullen zich alleen kunnen inplanten op bedrijfspercelen die het verst weg liggen van omliggende woongebieden", legt burgemeester Marino Keulen uit. "Het gaat om percelen die grenzen aan het Albertkanaal. Daarbij wordt gedacht aan echte productiebedrijven met buitenopslag en overslagbedrijven die gebruik maken van het kanaal voor laden en lossen. “

Bedrijfspercelen die dichter bij de woningen in Maastricht (Malberg en Oud-Caberg) en Lanaken (Smeermaas en Lanaken-centrum) liggen, zullen dus alleen bestemd zijn voor kleine ambachtelijke bedrijven.

Natuurlijke geluidswallen
Wanneer een omgevings/milieuvergunningsaanvraag in Vlaanderen wordt ingediend, zal de vergunning afgeleverd worden met toepassing van de geluidsnormen in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem). Wanneer een milieuvergunningsaanvraag in Nederland wordt ingediend, zal de vergunning afgeleverd worden met toepassing van de geluidsnormen van de Nederlandse Wet Milieubeheer.

“De toegelaten geluidsbelasting voor woningen in Nederland wordt versoepeld tot een niveau waarop de industriezone Albertknoop zich toch verder kan ontwikkelen. Natuurlijke geluidswallen zullen ervoor zorgen dat geluidsoverlast voor omwonenden wordt vermeden", vertelt schepen Christel Gorissen.

De Vlaamse en Nederlandse overheden verbinden er zich toe om voor het verlenen van de vergunning, de overheden aan de andere kant van de grens in te lichten, waarna een overlegprocedure van start gaat om ervoor te zorgen dat de afspraken inzake geluidszonering en geluidsnormen gerespecteerd blijven.

Open weg voor nieuwe samenwerkingen
“De gemeenten Lanaken en Maastricht en beide provincies hebben nu het verzoek gericht aan het Benelux Secretariaat-Generaal om de formele procedure op te starten, die moet leiden tot de goedkeuring van de Ontwerp-Beschikking door de bevoegde Benelux-ministers", besluit Keulen. "Er is aan alle voorwaarden voldaan om tot deze goedkeuring te komen. Dit betekent meteen ook een primeur binnen de Benelux en opent de weg naar een intense samenwerking op verschillende vlakken."


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139