Het is vandaag Maandag, 1 Mei 2017

Wetenschap gaat Limburgse bedrijven voorbereiden op biobased economie

Veertien kennis- en onderwijscentra in Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om een impuls te geven aan de 'biogebaseerde economie' in de grensregio."Dat biedt heel wat kansen voor groei en jobs, maar dan heb je wél goed geschoolde mensen nodig", aldus Tom Kuppens (UHasselt). Het project gaat dan ook onderwijsprogramma's ontwikkelen en investeren in betere trainings- en onderzoeksfaciliteiten. Lees er meer over bij LimburgActueel.

Wetenschap gaat Limburgse bedrijven voorbereiden op biobased economie
Foto: Pixabay

In een biogebaseerde economie worden waardevolle producten en materialen niet gemaakt van fossiele grondstoffen (zoals olie), maar van hernieuwbare biologische grondstoffen/reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw of industrie. De UHasselt wil samen met enkele middelbare scholen, hogescholen, trainingscentra, kennisinstellingen en werkgeversorganisaties in de grensregio, bedrijven bewuster maken van de mogelijkheden van dergelijke biogebaseerde economie.

In een eerste fase van het project (dat over drie jaar loopt) zullen de partners voor verschillende sectoren 'roadmaps' analyseren, die een beeld geven van de ontwikkelingen op vlak van de biobased economy. Vervolgens willen ze op basis daarvan, via een marktvraag, achterhalen waar onder meer de behoefte aan personeel ligt en over welke kennis en vaardigheden dat (toekomstig) personeel in de biogebaseerde economie dan moet beschikken. De volgende stap is dan om vastgestelde leemtes in lessenpakketten en in de nascholing voor levenslang leren op te vullen, met onderwijsprogramma's voor middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Studenten krijgen ten slotte de kans om, over niveaus en disciplines heen, met andere studenten samen te werken aan een concrete onderzoeksvraag die bedrijven hebben rond de biogebaseerde economie.