LimburgActueel.be"Limburgse steunmaatregel moet toegankelijker worden"

Door Redactie - 18 april 2017 - 0000 - Economie

VKW Limburg is blij met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit waarmee de langverwachte uitbreiding van de Limburgse steunzone in het kader van de ‘Ontwrichte Zones’ steunmaatregel eindelijk een feit wordt. Daarmee komt een eind aan een lange lijdensweg van bijna een jaar om het voorstel van minister Muyters en de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de steunzone in Limburg met een aantal ontbrekende incubatoren en twee brownfieldprojecten te bekrachtigen. Vanaf 1 mei kunnen ook de daar gevestigde bedrijven gebruik maken van de steunmaatregel. Maar...

Foto: archiefbeeldVoor Limburg komen volgende zones erbij: Businesscenters en incubatoren: Bioville in Diepenbeek Microsoft Innovation Center Vlaanderen (MIC) in Genk C-Mine Crib in Genk Houtparklaan in Genk Agropolis in Kinrooi Agora Stayen in Sint-Truiden Brownfieldprojecten: Linkhoutstraat in Lummen Houthalen Grootveld Oud-Gemeentehuis in Houthalen-Helchteren

VKW Limburg dringt er nu op aan om nog voor het zomerreces uitvoering te geven aan een bijkomend aantal wetgevende aanpassingen, die momenteel door minister Johan Van Overtveldt worden voorbereid. "De ‘Ontwrichte zones’ zijn een belangrijke steunmaatregel voor bedrijven die investeren en jobs creëren. Maar ze kan nog eenvoudiger en toegankelijker. Enerzijds stelt er zich nu een probleem omtrent de referentieperiode waaraan afgetoetst wordt of een arbeidsplaats nieuw is. Anderzijds is er de huidige belemmering dat investeerder en werkgever tot op heden steeds dezelfde vennootschap dient te zijn", vertelt manager belangenverdediging Johan Schildermans.

Geheel onlogisch
De ‘Ontwrichte Zones’ steunmaatregel ondersteunt investeringen van KMO’s en onder strengere voorwaarden ook grote bedrijven in onze provincie die zorgen voor nieuwe tewerkstelling. Zij kunnen gedurende twee jaar een vrijstelling van doorstorting van 25 procent van de bedrijfsvoorheffing bekomen op de betrokken bezoldigingen. Nog voor de steunmaatregel op 1 mei 2015 effectief in voege trad, kaartte VKW Limburg aan dat het geheel onlogisch was dat een aantal zones en incubatoren ontbraken op de door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst van bedrijventerreinen die samen de steunzone uitmaken.

Daarnaast drong VKW Limburg ook steeds aan om sowieso een regelmatige update door te voeren van de gedetailleerde lijst van in aanmerking komende bedrijventerreinen, omdat dit nu eenmaal een dynamisch gegeven is. De uitbreiding met de genoemde brownfieldprojecten zijn daar een voorbeeld van.

Bij voorbaat onhaalbaar
“Hopelijk dient een volgende actualisatie niet meer zoveel tijd in beslag te nemen", vervolgt Schildermans. “Eerst was er de discussie over het toevoegen van een eventuele zone van 500m langsheen bevaarbare waterwegen die, hoewel bij voorbaat onhaalbaar, tijdverlies veroorzaakte. Nadien strooide de Raad van State roet in het eten en moest er eerst een nieuw federaal-Vlaams samenwerkingsakkoord onderschreven worden. Gelukkig is die horde nu genomen en kunnen de jonge bedrijven in de genoemde hotspots vanaf 1 mei ook rekenen op dezelfde steun wanneer ze investeren en extra jobs creëren.”

Afkloppen voor zomerreces
“Op zich gaat het vandaag slechts om een heel beperkte uitbreiding van de steunzone, maar voor de betrokken bedrijven is dit uiteraard wel een belangrijke troef waar ze niet langer van verstoken blijven", alsnog gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. “De komende evaluatie en daaraan gekoppelde bijsturing van de wetgeving rond de Ontwrichte Zones maatregel is zeker zo belangrijk. MinisterVan Overtveldt bevestigde intussen meermaals dat die er zit aan te komen en dat hij hierrond een voorstel ter bespreking aan de regering zal voorleggen. We hopen dat dit nog voor het zomerreces kan afgeklopt worden.”

 


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139