LimburgActueel.beUHasselt meet veiligheidscultuur van thuisverpleegkundigen

Door Redactie - 12 april 2017 - 3500 - Wetenschap & Innovatie

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er blijft ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting, uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. "Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open veiligheidscultuur, waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten, essentieel", klinkt het bij Wit-Gele Kruis Limburg.

UHasselt meet veiligheidscultuur van thuisverpleegkundigen
Foto: Wit-Gele Kruis"Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en vertrouwen. Zorgverleners worden gestimuleerd om (medische) incidenten te melden en bespreekbaar te maken, om er vervolgens uit te leren en erover te kunnen waken dat zulke incidenten zich niet herhalen", weet prof. dr. Dominique Vandijck. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat er per 100 huisartsraadplegingen twee tot drie incidenten voorkomen. En deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg."

De resultaten van de veiligheidscultuurmeting van het Wit-Gele Kruis Limburg zijn overwegend positief. "Thuisverpleegkundigen hebben het gevoel dat er binnen het WGK duidelijk aandacht is voor en gewerkt wordt aan patiëntveiligheid. Vooral de onderlinge collegialiteit ervaren ze als erg positief. Bovendien wordt, aldus de deelnemers, voldoende gecommuniceerd over medische incidenten. Hierdoor krijgen ze de kans om te leren van fouten", stelt prof. Vandijck.

Infooverdracht optimaliseren
Toch zijn er ook enkele knelpunten. "Medewerkers geven aan dat de onderlinge communicatie tussen andere zorgverleners (huisartsen, kinesisten, diensten voor gezinszorg) én met ziekenhuizen en woonzorgcentra beter kan", vertelt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. "Onvolledige, laattijdige of foutieve overdracht van informatie blijkt een belangrijke oorzaak van incidenten. Er is met andere woorden nood aan méér acties om de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen, bij opname of ontslag, te optimaliseren."

Geen loze woorden
"In België zijn we de eerste organisatie binnen de eerstelijn die een veiligheidscultuurmeting heeft laten uitvoeren. We zijn positief verrast door de resultaten, maar niet blind voor de aspecten waar bijsturing vereist is", zegt voorzitter WGK Limburg Nyree Claes. "Bij het Wit-Gele Kruis Limburg zijn patiëntveiligheid en het bespreekbaar maken van incidenten dan ook geen loze woorden, maar een topprioriteit!"


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139