LimburgActueel.beOnderzoek naar tracekeuze omleidingsweg Neerpelt start weer van voor af aan

Door Redactie - 17 maart 2017 - 3910 - Actueel

Al jarenlang probeert men om het drukke doorgaande verkeer uit Neerpelt centrum te halen. Burgemeester Raf Drieskens heeft nog geen gelegenheid voorbij laten gaan om dit probleem op de politieke agenda te plaatsen en om een oplossing te vragen. Niet zonder gevolg trouwens: in 2004 nam toenmalig Minister van Openbare Werken Kris Peeters de omleiding rond Neerpelt op in het Limburgplan. Zijn opvolgster Minister Crevits voorzag daaropvolgend de nodige financiële middelen in het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar!...

Onderzoek naar tracekeuze omleidingsweg Neerpelt start weer van voor af aan
Foto's: Groen Neerpelt/CD&V Neerpelt'Dat komt wel goed', zou men dan denken. Totdat Minister Bourgeois ineens een onderzoek startte om het tracé van de omleidingsweg te erkennen als cultuurhistorisch landschap. Pas op 18 januari 2016 werd de gemeente Neerpelt op de hoogte gebracht van die intenties.

"Deze aanpak staat haaks op de intenties van het Vlaams regeerakkoord waarin gesteld wordt, dat de verschillende openbare besturen met elkaar samenwerken. Het strookt ook niet met de goede samenwerking die beide partijen in het verleden met elkaar hadden, waarbij in geval van officiële beschermingsprocedures steeds een grondige en informele gespreksronde aan vooraf ging", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens.

"Ik vroeg daarop dan ook aan Minister Bourgeois of deze beslissing een vergissing uit onwetendheid was en of de minister de beschermingsprocedure desgevallend kon stopzetten." Bourgeois liet weten dat het niet om een vergissing ging en op 13 januari van dit jaar erkende hij watering De Holen dan ook definitief als cultuurhistorisch landschap.

Naast elkaar doorgewerkt
Hierop vroeg Ceyssens aan Ben Weyts hoe hij nu verdergaat met de omleidingsweg rond Neerpelt. "Ik heb aan mijn administratie gevraagd om, gegeven de erkenning als cultuurhistorisch erfgoed van de watering De Holen, een kosten-baten analyse te maken van de verschillende tracés zoals onderzocht in het plan-MER. Op die manier kan een doordachte en onderbouwde tracékeuze gemaakt worden en kan hierna het verder vergunningstraject opgestart worden", aldus Weyts.

"Dit betekent gewoon dat minister Weyts van voor af aan zal beginnen. Ongelooflijk! Waarom wordt deze watering nu ineens erkend als cultuurhistorisch landschap? Dit gebied is toch niet gewijzigd ten opzichte van 10 jaar geleden? Ofwel heeft men deze erkenning gewoon misbruikt om, om de een of andere reden, de omleiding rond Neerpelt te verhinderen. Ofwel hebben twee ministers, ondanks herhaaldelijke verwittigingen, gewoon naast elkaar doorgewerkt. Beide getuigen hoe dan ook van slecht bestuur!", besluit Ceyssens.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt
Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139