LimburgActueel.beGenkse gemeenteraad antwoordt unaniem 'ja' op nieuw overleg platanen

Door Redactie - 16 maart 2017 - 3600 - Samenleving

Op de agenda van de Genkse gemeenteraad stond vanavond onder meer een vraag vanwege enkele Genkenaren om een nieuw overleg te organiseren met de buurtbewoners van de tuinwijk Waterschei over de toekomstige aanpak van de laanbomen. Tijdens de vorige gemeenteraad hadden alle fracties al opgeroepen om een nieuwe informatie- en participatieronde te organiseren in de wijk. De beslissing om over te gaan tot het kappen van de platanen, zorgt immers voor veel beroering en in het ergste geval voor verdeeldheid onder de bewoners.

Genkse gemeenteraad antwoordt unaniem 'ja' op nieuw overleg platanen
Foto: Pixabay"We willen daarom vragen dat de gemeenteraad het schepencollege de opdracht geeft om een overleg te organiseren met alle bewoners van de betreffende straten. We vragen een overleg waarbij zowel de voor- als de nadelen van de bomen, de verschillende scenario's en hun gevolgen besproken worden met alle buurtbewoners en waarbij samen met hen naar een voorstel voor de wijk wordt gezocht", klinkt het. "We vragen dat dit voorstel over een half jaar tot stand komt via een participatieproject, vervolgens aan het schepencollege wordt voorgelegd en dat het schepencollege hierna haar beslissing om over te gaan tot het kappen opnieuw overweegt en indien nodig bijstuurt."

Signaal ernstig genomen
Inmiddels bereikte het stadsbestuur vandaag een tweede vraag, dit keer vanuit de bewonersgroepen die voor een vervanging van de bomen zijn, om in overleg te gaan met de stad en de buurt. "Het is duidelijk dat de meningen verdeeld zijn, maar in elk geval stellen we vast dat er langs beide kanten voldoende draagvlak is voor een nieuwe dialoog met stad en buurt. Dit is voor ons een duidelijk signaal en we nemen dat ernstig", verklaart burgemeester Wim Dries.

"Als bestuur delen we de bekommernis van heel wat burgers om in dit dossier de tegenstellingen en meningsverschillen te kunnen overstijgen", aldus schepen Angelo Bruno. "Terug bruggen slaan tussen bestuur en buurtbewoners, tussen voor- en tegenstanders van een bepaalde aanpak. Tijdens de vorige gemeenteraad heeft overigens elke fractie al opgeroepen tot een nieuw participatietraject. We zullen de opvolging hiervan dan ook organiseren via de bevoegde gemeenteraadscommissie."

Op twee sporen verder
"Dit geeft ons nu een duidelijk kader om de komende weken en maanden in de wijk aan de slag te gaan op twee sporen. Enerzijds informeren, luisteren en overleggen met de mensen. Anderzijds de noodzakelijke werken opstarten: de klimop vervangen, stoepen herstellen, ...", gaat Dries verder.

Wat het participatiespoor betreft zal de stad, na enkele weken voorbereidingstijd, in mei van start gaan met een eerste informatie- en gespreksronde. Ter voorbereiding daarvan nodigt de stad de belangrijkste stakeholders zoals de verschillende bewonersgroepen in april alvast uit voor een verkennend gesprek.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139