LimburgActueel.beHasselaren denken mee over invulling van nieuwe stadsnet

Door Redactie - 16 maart 2017 - 3500 - Samenleving

Het H-net, het Hasseltse stadsnet bestaat in haar huidige vorm 20 jaar. Afgelopen jaren zijn er weliswaar tal van aanpassingen en bijsturingen doorgevoerd, maar aan de basisstructuur van het net werd niet geraakt. Samen met de stad Hasselt wil De Lijn nu werk maken van een H-net 2.0, een stadsnet dat maximaal aansluit bij de mobiliteitsvraag en vervoersnoden die de Hasselaar vandaag heeft. Inspraak van de Hasselaren zelf is hierbij vanzelfsprekend belangrijk. Eind deze maand organiseren de stad Hasselt en De Lijn dan ook een grootscheepse bevraging en kwaliteitstoets.

Hasselaren denken mee over invulling van nieuwe stadsnet
Foto: archiefbeeld"Het is niet meer dan logisch dat wij vanuit De Lijn mee evolueren en blijven inspelen op de actuele vervoersvragen", stelt Heidi Roubben, directeur De Lijn Limburg. "Het is onze taak om duurzame oplossingen voor woon-werk, woon-school en woon-recreatie verkeer te bieden. Net zoals het onze taak is om deelkernen te ontsluiten en deze zowel onderling als met het centrum te verbinden."

De huidige stadslijnen spelen goed in op die vraag. Dat bewijzen de meer dan bevredigende bezettingscijfers. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. "Daarom dat wij nu een tandje bijsteken en onderzoeken waar verschuivingen nodig zijn, waar het nog beter kan en moet", vervolgt directeur Roubben.

Krijtlijnen
Openbaar busvervoer heeft in Hasselt altijd een grote rol gespeeld. De Lijn heeft de voorbije jaren dan ook voortdurend de vinger aan de pols gehouden. Er is regelmatig overleg tussen De Lijn en de stad Hasselt. Maar daarnaast zijn er ook nog de klantenreacties, contacten met scholen, met handelaars en horeca, met bedrijven en natuurlijk ook de ervaringen van de buschauffeurs zelf. Via deze kanalen ontvangt De Lijn vaak interessante suggesties en verbetervoorstellen. Nu vormen ze de krijtlijnen waarbinnen een nieuw H-net wordt uitgetekend.

Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat er nog meer moet gefocust worden op verbindingen tussen de deelgemeenten onderling. Ook naar P+R mogelijkheden moeten nog beter uitgetekend worden. En dan is er nog de kwaliteit en de toegankelijkheid van de haltes.

Participatieluik
Schepen Habib El Ouakili bevestigt de meerwaarde van een kwalitatief stadsnet voor Hasselt. "Maar dat stadsnet moet dan wel maximaal voldoen aan de noden van de Hasselaren. Vandaar dat ik bij De Lijn aangedrongen heb om zeker een participatieluik te voorzien." De Lijn en de stad Hasselt organiseren eind maart dan ook samen een gericht participatietraject. Op 29, 30 en 31 maart gaan enquêtes door in de winkelstraten, aan bushaltes, op de markt. De bevraging is eind maart eveneens online beschikbaar op www.hasselt.be en www.delijn.be/hasselt.

Bovendien onderzoekt de stad Hasselt de mogelijkheden om op haar website een discussieplatform te openen . Een week lang kan daar elke weekdag een ander openbaar vervoerthema aan bod komen.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt
Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139