Het is vandaag Vrijdag, 28 April 2017

Minister Weyts scheept resultaten Limburgs onderzoek 'start-oranje' af

Brent Spelmans voerde voor zijn UHasselt masterthesis onderzoek naar ‘start-oranje’, waarbij verkeerslichten tussen het rode en groene licht even op oranje springen. De student nodigde enkele proefpersonen uit om plaats te nemen in de rijsimulator, waarbij ze geconfronteerd werden met kruispunten waar eerst twee seconden oranje licht verscheen alvorens het groen werd. Het onderzoek toonde een tijdswinst van 1,1 seconde aan.

Minister Weyts scheept resultaten Limburgs onderzoek 'start-oranje' af
Foto: Pixabay

Het doel van die oranje overgangsfase is dat het de bestuurders alert moet maken op het nakende vertrek, waardoor de doorstroming vlotter zou kunnen verlopen. In enkele Europese landen, waaronder Duitsland, wordt het ‘start-oranje’ al gebruikt.

In het Vlaams Parlement vroeg Lode Ceyssens aan minister Weyts nader te onderzoeken of deze overgangsfase ook op draagvlak in Vlaanderen zou kunnen rekenen. Ceyssens benadrukt wel dat de verkeersveiligheid te allen tijde moet primeren op een vlotte doorstroming. Indien die niet gewaarborgd kan worden, is het ‘start-oranje’ voor hem geen optie.

Minister Weyts kijkt naar studies in het buitenland en beslist om in Vlaanderen geen onderzoek te voeren naar het ‘start-oranje’. Volgens hem wordt de wachttijd voor het licht niet korter, omdat het minder lang groen zal zijn.