LimburgActueel.beLeegstandsheffing Bilzen werkt

Door Redactie - 03 maart 2017 - 3740 - Economie

Leegstand is nefast voor het straatbeeld en ook de lokale economie. In Bilzen wilde men deze trend keren door panden die al geruime tijd in onbruik raakten, te stimuleren tot een nieuwe bestemming. Hiertoe werd sinds enkele jaren een leegstandsregister bijgehouden. Wat blijkt? Ruim een derde van de eigenaars neemt maatregelen om heffing te vermijden

Leegstandsheffing Bilzen werkt
Foto: Stad BilzenDe huidige beleidsploeg voerde de voorbije jaren een aantal veranderingen door in het reglement over leegstand. Indien een pand één jaar na opname in het register nog altijd leegstaat, dient men een leegstandsheffing te betalen. Die bedraagt minimum 1.078 euro en maximum 3.234 euro. De heffing werkt: van de panden die in 2014, 2015 en 2016 werden opgenomen in het Bilzerse register is reeds 35% geschrapt.

Schepen van wonen Walter Bollen: “Het origineel dateert van 2009. In 2013 pasten wij een eerste keer aan door een betere afstemming met het basisreglement van het agentschap binnenlands bestuur. Daarnaast beslisten we toen om de leegstandsheffing voortaan te berekenen aan de hand van een vast bedrag en niet langer in functie van de gevellengte van een pand. De vrijstelling voor bejaarde eigenaars die in een rusthuis of serviceflat verblijven, werd uitgebreid van twee jaar naar onbeperkt en de minimumaanslag van 1.078 euro werd vermeerderd met 100% per extra jaar. Eind 2016 werd de berekening van de belasting teruggebracht naar een maximum aanslag van 3 maal het basisbedrag.”

Tegelijk werden ook de controles stevig opgedreven. Mét duidelijk resultaat: sinds 2013 steeg het aantal opgenomen panden in het register van 35 naar 241. Frieda Brepoels: “De wijzigingen in het reglement missen hun effect niet. Van die lijst zijn er immers al 84 geschrapt nog voordat een heffing betaald moest worden. Met andere woorden: 35% van de eigenaars is in actie geschoten om de belasting af te wenden. Met zo’n cijfer kan je spreken van een succes!”

Het belastingreglement voorziet ook een aantal vrijstellingen, die men voor één of meerdere jaren kan aanvragen om geen heffing te hoeven betalen, zoals bij renovatiewerken, gerechtelijke procedures of een verblijf in het rusthuis. In 2016 genoot 55% van de eigenaars met een pand in het leegstandsregister van een dergelijke vrijstelling.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139