LimburgActueel.beArcheologische site Sint-Trudo abdij voorlopig beschermd

Door Redactie - 01 maart 2017 - 3800 - Actueel

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de Sint-Trudo abdij in Sint-Truiden voorlopig beschermd als archeologische site. Eerder waren de gebouwen al opgenomen op de lijst van beschermde monumenten, nu volgt ook de site in functie van het behoud van het bodemarchief.

Archeologische site Sint-Trudo abdij voorlopig beschermd
Foto: Agentschap Onroerend ErfgoedHaar ouderdom, geschiedenis, architectuur en ligging in het centrum van de stad, maakt de Sint-Trudo site uniek in Vlaanderen. “Deze bescherming als archeologische site komt er op advies van studiebureau Aron bvba,” aldus minister-president Bourgeois. “Dit bureau voerde op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed een studieopdracht uit om de beschermingswaardigheid na te gaan.

De abdij is gesticht in het midden van de 7de eeuw en is een van de oudste kloosterstichtingen van de Lage Landen. In deze lange geschiedenis hebben op deze locatie mensen gewoond, gewerkt, gebouwd en afgebroken. De archeologische sporen zijn bewaard en vanuit archeologisch oogpunt van grote waarde. Deze voorlopige bescherming is dan ook een logisch gevolg van de resultaten en conclusies van het onderzoek.”

De abdij van Sint-Trudo groeide in de middeleeuwen uit tot een van de rijkste en belangrijkste van het land. De abdij ligt aan de basis van het ontstaan van de stad Sint-Truiden, die in de loop van de eeuwen gegroeid is rond de abdij. Door haar uitstraling trok de abdij geïnteresseerden aan die zich in de buurt vestigden of zich als lijfeigenen aan de abdij schonken. In de 11de eeuw was Sint-Truiden al uitgegroeid tot een versterkte stad, Oppidum Sancti Trudonis genaamd.

In de late middeleeuwen waren vooral de lakennijverheid en de verre handel erg belangrijk voor de stad; de abdij speelde een belangrijke rol in deze handelsactiviteiten. Na de middeleeuwen verloor Sint-Truiden echter aan belang. Op het einde van de Franse Revolutie werd de abdij tenslotte verkocht en werden de gebouwen geplunderd en grotendeels afgebroken. De site had er toen al een geschiedenis van 1.100 jaar op zitten. In de 19de eeuw wordt op het vroegere abdijterrein het Klein Seminarie ingericht en vinden de basisschool en het College er onderdak.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen op of bezwaren over de voorlopige bescherming kenbaar te maken bij de gemeente. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois op basis van alle stukken uit de voorlopige bescherming en het openbaar onderzoek over een definitieve bescherming.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt
Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139