LimburgActueel.beLimburgse deputatie weigert milieuvergunning vakantiepark Blauwe Meer

Door Redactie - 15 februari 2017 - 3920 - Toerisme

Oostappen Groep, uitbater van Vakantiepark Blauwe Meer nv, heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het hernieuwen en uitbreiden van de bestaande inrichting. De lopende milieuvergunning is al vervallen sinds 8 augustus 2016. Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft de Limburgse deputatie deze milieuvergunningsaanvraag geweigerd. “De aanvraag gaat over een nieuw binnenzwembad, het horecagedeelte, de overdekte speeltuin en waterrecreatie op de centrale waterplas. Daarnaast wordt er een afwijking gevraagd op de algemene lozingsnormen en de breedte van de kades”.

Limburgse deputatie weigert milieuvergunning vakantiepark Blauwe Meer
Foto: W.BlokhuizenDe Provinciale Milieuvergunningscommissie heeft op 16 januari al unaniem ongunstig advies uitgebracht. De deputatie heeft vandaag dat advies gevolgd en de vergunning geweigerd. "In principe volgt de deputatie altijd het advies van de PMVC, zeker als het zo duidelijk negatief is", ligt Philtjens toe. Ook het advies van het agentschap Toezicht Volksgezondheid is ongunstig. "Bijkomende informatie werd meermaals gevraagd. Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de hoeveelheden suppletiewater/douchewater en of er voldaan kan worden aan de best beschikbare technieken."

Het sub advies van Aquafin is tevens ongunstig. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) sluit zich daarbij aan. "De aanvraag van de grondwaterwinning komt slechts deels overeen met hetgeen werd opgegeven in de Milieueffectenrapportage (MER)-ontheffing. De koelinstallaties bevatten bovendien het koelmiddel R22, welke niet meer gebruikt mag worden", weet de deputé.

Er zijn eveneens onduidelijkheden over de feestzaal: er wordt niet aangegeven hoe ze het geluid gaan beperken tot 85 dB(A). In de aanvraag staan 2 discobars, op het plan maar 1. Uit meetgegevens blijken nu al overschrijdingen van de geluidsnormen.

Veiligheidsstudie
Verder is de propaangashouder niet ingetekend op het uitvoeringsplan. "Gezien de grootte van de tank en de aanwezige campingbezoekers is een onaanvaardbaar risico niet uitgesloten. Er zou bijgevolg een veiligheidsstudie moeten worden opgemaakt", besluit Philtjens.

De toestand is dermate ernstig dat de Limburgse deputatie deze situatie sowieso zal doorspelen aan de Milieu inspectie van de Vlaamse gemeenschap, die bevoegd is om te controleren en desgevallend op te treden in dit soort situaties.”


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139