LimburgActueel.beReynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'

Door Redactie - 23 januari 2017 - 3500 - Politiek

Zopas vond in het Provinciehuis de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van gouverneur Herman Reynders plaats voor de zogenaamde 'gestelde lichamen'. Hij verwelkomde de collega-gouverneur van Nederlands Limburg, gouverneur Theo Bovens, waarna hij de genodigden het allerbeste toewenste en hen er op attent maakte dat ze bij het buiten gaan het nieuwe boek Limburg 1995-2015 meekrijgen. Tijdens zijn verdere toespraak focust hij op de toekomst van Limburg ... en ziet hij een aantal werven liggen. Reynders noemt ze de 'De XII werken voor Limburg'. "Werken die van Limburg een dynamische regio maken."

Reynders spreekt over 'De XII werken voor Limburg'
Foto's: Provincie Limburg/Pixabay/LVandenhove/THOR/PLOT/archiefbeelden"We hebben meer Limburg nodig … vooral buiten Limburg. De kracht, het potentieel en de aantrekkelijkheid van onze regio lijken wijdverbreid bekend, maar de waarheid is dat dit stopt aan de Limburgse grens. Spreek met mensen, instellingen en organisaties buiten onze provincie en ze weten nog geen kwart van wat er zich hier afspeelt", stelt Reynders in zijn 1e werk. "We verkeren zoals dat heet in 'splendid isolation'. Dat betekent eveneens dat alle clichés die er bestaan over Limburg hardnekkig blijven bestaan. We moeten ons daarom veel meer gaan richten op de rest van Vlaanderen, de buren in Wallonië en Nederland en de hele Euregio."

Evenwaardige groei vrijwaren
"Limburg is misschien klein in omvang maar groot in zijn ambities. Wij vinden het daarom erg ongelukkig dat Vlaanderen door zo expliciet de focus te leggen op de Vlaamse Ruit, vergeten is een stuk visie, verbeelding en samenwerking toe te voegen aan haar plannings- én n investeringsconcepten richting de excentrisch gelegen regio’s", vervolgt de gouverneur in zijn 2e werk. "Limburg zou voor Vlaanderen zoveel meer kunnen betekenen dan enkel maar een parkgebied aan de rand en of een buitengebied, door de Vlaamse overheid 'Oost' genoemd. Om onze kansen op evenwaardige groei te vrijwaren, zullen we niet alleen waakzaam moeten zijn dat het Vlaams centralisme niet verder doorslaat, maar zullen we ook op die domeinen waar we het verschil kunnen maken, zelf méér moeten inzetten."

 

De Lijn to the rescue?
"Ten derde ga hier niet alle vragen die wij hebben op vlak van mobiliteit herhalen, maar vandaag wil ik benadrukken dat het hoogtijd wordt om onze interne mobiliteit en ontsluiting snel een extra versnelling te geven", klinkt Reynders een beetje geërgerd in zijn 3e werk. "Minder stilstaan en meer vooruitgaan dat is wat iedereen wil. In afwachting dat er een politieke oplossing komt en de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen kunnen worden doorgevoerd, stel ik voor niet af te wachten. Waarom gaan we al niet voor een slimme, kleinschalige vervoersoplossing met oog voor multimodaliteit? Laat ons de Lijn vragen extra inspanningen en investeringen te doen op het Noord-Zuid traject!"

Functioneel op de fiets
Daarnaast wacht ons dé uitdaging om de échte kampioen van het fietsen te worden. Het potentieel daarvoor is zeker aanwezig en wij hebben er als provincie, naast onze fietscultuur, ook best alle troeven voor. In de weekends is het nu al filerijden op het knooppuntennetwerk. Recreatief wel te verstaan. Nu in de week nog iedereen functioneel op de fiets krijgen. Belangrijk is te werken aan de fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen. Aan inspirerende voorbeelden geen gebrek. Laat ons de missing links in ons netwerk versneld aanpakken, alle gemeenten samen met de provincie geïntegreerde fietsplannen opzetten en zo voluit rijden voor de uitbouw van veilige en snelle fietspaden en fietssnelwegen", aldus het 4e werk.

Afstappen van decentralisatie
Brussels burgemeester Yvan Majeur wil af van de 30 procent auto’s die elke dag zijn stad binnenrijden. "Majeur heeft een punt en wij een oplossing. Wij omarmen graag de pendelaars die Brussel elke dag vanuit het oosten moeten binnenrijden. Voorwaarde is wel dat men durft de decentralisatie-gedachte van tal van overheidsdiensten opnieuw ter sprake te brengen. Open opnieuw kantoren, flexi- werkplekken en afdelingen dicht bij de werknemer thuis in Limburg", pleit Reynders in zijn nog in zijn 4ewerk.

Post SALK structuur
In het 5e werk wijst de gouverneur op de noodzaak van permanente opvolging en evaluatie van het SALK uitvoeringsplan. "We moeten durven nadenken over nieuwe specialisaties en projecten in die sectoren waar er vandaag potentieel voor is. Zo kunnen we steeds meer excelleren en ons nog sterker onderscheiden. Het zal daarnaast van belang zijn om een post SALK structuur te installeren die dit strategisch proces gaat bewaken en begeleiden."

Bovenlokale agenda
Het versterkt streekbeleid van de provincie bevestigt Limburg als één krachtige regio met 5 deelregio’s." Een schaal van 850.000 inwoners biedt namelijk een meer dan voldoende kritische massa om impact te genereren"; weet Reynders in zijn 6e werk. "Met LIRES: Limburgs Regionale Economische Samenwerking creëren we een platform waar steden, gemeenten de provincie en de sociale partners samen kunnen werken aan een bovenlokale strategische agenda die één regionale ontwikkelingsaanpak voorstaat."

sLimburg
Van duurzame intelligente stadsontwikkeling, over circulaire economie tot innovatieve zorg en de transitie naar hernieuwbare vormen van energie... Vooral met de komst van Energyville en THOR, trekt Limburg voluit de kaart van slimme netwerken en slimme steden. "Omdat niemand de toekomst alleen kan maken; zullen al de partners elkaar moeten vinden", aldus het 7e werk. "Het provinciebestuur als aanjager van het economisch beleid en als zorgdrager van het milieukader. LRM als ontwikkelaar, Nuhma als behartiger van van de energiebelangen van de steden en gemeenten, Infrax als slimme netbeheerder, de lokale besturen zelf die zich actief inzetten voor het valoriseren van hernieuwbare energie."

Eerste klimaatneutrale regio
In het 8e werk, toont de gouverneur zijn ambitie om de eerste klimaatneutrale regio te worden. "De recent georganiseerde Limburgse klimaattop was een goed doorstartmoment om de status te meten en weer alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is nu zaak te continueren en de inspanningen die we tot nu toe gedaan hebben gestaag verder te zetten. Er mag dus een tandje bijgestoken worden willen wede vooropgestelde doelstellingen halen : tegen 2020 minstens 30 procent minder CO² uitstoot en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Economische belangen en het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn daarbij niet tegenstrijdig met elkaar!"

RIEC installeren
Veiligheid in de breedste betekenis van het woord blijft belangrijk voor Limburg, dat mag blijken uit het 9e werk. "Vanzelfsprekend moet Limburg hiervoor beroep kunnen doen op voldoende professioneel opgeleid personeel, dat daarenboven moet beschikken over modern materieel. Naast de politionele en strafrechtelijke handhaving moet er ook sterk ingezet worden op bestuurlijke handhaving. Het zogenaamd 'gewapend bestuur', waarbij de gemeentebesturen met de politie maatregelen kunnen nemen tegen bijvoorbeeld motorbendes, drugs gerelateerde criminaliteit, witwaspraktijken, ... Naar analogie van Nederland, zullen we daarom ook een Limburgs RIEC (regionaal informatie en expertise centrum) installeren."

Transitie van cultuur
De verdeling van de vijfjarige subsidies op basis van het Kunstendecreet door de Vlaamse regering waren niet positief voor het Limburgs cultuurlandschap. Dit samen met het besluit van de Vlaamse regering om binnen de afslanking van de provincies de persoonsgebonden bevoegdheden zelf te regelen, creëerde veel onzekerheid en vragen in de sector. "Maar Limburg laat de cultuur niet los. Wij begeleiden daarom van nabij de transitie van onze cultuurinstellingen en houden we de blik op de toekomst", stelt Reynders in zijn 10e werk.

Geen enkel kind zonder diploma
Er vallen elk jaar weer talloze studies en cijferreeksen te lezen over het sluipende drama van de kansarmoede in zijn vele facetten , de vormen en pijnlijke gevolgen die dit heeft op onze samenleving. "Recent nog bij de Staten generaal onderwijs werd opnieuw de vinger op de wonde gelegd. De onderwijsproblematiek is een breed maatschappelijk probleem en vraagt een doordachte en geïntegreerde aanpak", aldus Reynders in het 11e werk."Het wordt ook nu daar hoogtijd voor fundamentele acties, die impact genereren diep in het systeem. Mijn oproep mag duidelijk zijn: In Limburg verlaat geen enkel kind de school nog zonder gepast diploma!"

Samenlevingsgetto's
Tot besluit stel ik vast dat de schotten tussen de verschillende gemeenschappen, ook in Limburg, weer hoger worden opgetrokken. Er wordt veel te weinig met elkaar gepraat, laat staan dat er spontane ‘ontmoetingen’ plaatsvinden tussen de gemeenschappen. Stilaan creëren wij samenlevingsgetto’s, waarin tegenstellingen verder kunnen woekeren. Deze segregatie is de voedingsbodem van veel kwaad", weet Reynders in zijn 12e werk. "Wij moeten dus zorgen dat de mensen van verschillende afkomst, religie, … elkaar weer gaan kunnen ontmoeten én zien als gelijken. Het gevoel van tweederangsburger te zijn is voor niemand een goede zaak. Wij dragen daar allemaal een loodzware verantwoordelijkheid die we niet mogen ontlopen."


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139