LimburgActueel.be"Langverwacht akkoord over onderwijshervorming mist ambitie"

Door Redactie - 13 januari 2017 - 0000 - Politiek

Het is goed dat het vernieuwde secundair onderwijs op 1 september 2018 van start kan gaan, maar het compromis dat de Vlaamse regering vandaag presenteert mist ambitie en is veel te vrijblijvend. "Om de problemen in ons onderwijs écht aan te pakken is een fundamentelere hervorming nodig, want nog altijd verlaat 1 jongere op de 8 het middelbaar zonder diploma, en jaar na jaar daalt het algemeen niveau van ons onderwijs lichtjes", weet onderwijsspecialiste Caroline Gennez. “Een studiekeuze op latere leeftijd en een dwingende aanpak om de waterval te stoppen zouden alle kinderen een betere garantie geven op goed diploma, een goede job en een goed leven”, alsook Joris Vandenbroucke (sp.a).

Foto: Pixabay“Het valt te vrezen dat deze hervorming te beperkt en te vrijblijvend is. Gelukkig zijn het de scholen, de directies en de leraren die het uiteindelijk zullen moeten waarmaken, en ons vertrouwen in hen is wel erg groot", aldus Gennez en Vandenbroucke.

eHet akkoord dat Vlaamse regering vandaag presenteerde heeft als grootste verdienste dat het er is. Er zitten zeker positieve elementen in, zoals de vereenvoudiging van het aantal studierichtingen. Tegelijk lijkt deze hervorming geen antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee ons onderwijs te kampen heeft", stelt het politiek duo.

"1 op 8 van de Vlaamse jongeren verlaat de school zonder diploma, het Vlaams onderwijs moet elk jaar internationaal terrein prijs geven, de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen blijft duizelingwekkend groot… Door kinderen later te laten kiezen, wanneer ze er echt rijp voor zijn, door het aanbod transparanter te maken, door de schotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO af te bouwen en door de lat echt voor iedereen hoger te leggen, kunnen we deze problemen oplossen."

Klassieke 'muren' blijven behouden
"De plannen van de Vlaamse regering komen hier nauwelijks aan tegemoet. De studiekeuze wordt weliswaar getrapt, maar de eerste trap wordt vroeger gelegd dan vandaag het geval is, namelijk in het 6e leerjaar basisonderwijs", legt Gennez uit. "In plaats van de lat voor iedereen hoger te leggen door bindende eindtermen, houdt de Vlaamse regering vast aan haar plannen om de lat lager te leggen. Door in te zetten op opstroommogelijkheden worden de schotten weliswaar iets minder rigide, maar hoge muren tussen ASO, TSO en BSO blijven wel behouden."

Er worden opleidingen geschrapt, maar wie een blik op de matrix werd, ziet niet meteen een transparanter landschap. "Bovendien mist het de regering aan ambitie om er voluit voor te kiezen jongeren die later zullen samenwerken ook samen te laten studeren binnen domeinscholen", besluit Vandenbroucke.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt
Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139