Het is vandaag Vrijdag, 28 April 2017

Transportbedrijf Gobo koopt 'een stukje' Sappi

Gobo Transport & Logistics uit Lanaken, heeft een stuk industrieterrein van 5,5 ha gekocht van haar buur Sappi. Het gaat om een inliggend perceel. Vanwege de aanhoudende groei was Gobo immers op zoek naar bijkomend terrein. Het beschikt momenteel al over 4 ha op industriezone 1 en 6 ha op industriezone 3, beide te Lanaken. “In eerste instantie gaan we onze parking uitbreiden voor 70 voertuigen”, zegt CEO Jurgen Gobyn.

Transportbedrijf Gobo koopt 'een stukje' Sappi
Foto: Gobo

Er zijn ook al concrete plannen met het resterende terrein, maar daar wil Gobyn voorlopig nog niets over kwijt. “In de eerste fase van het investeringsproject worden 5 extra chauffeurs aangeworven. In een 2e fase kunnen er dit meer worden."

"We starten op korte termijn met het bouwrijp maken van het terrein. Gelukkig hoeven we geen Essers-bos te kappen en kunnen we vrij snel aan de slag. Ik wil echter ook ons steentje bijdragen aan het milieu en zal meer dan de wettelijke groenaanplantingen laten aanleggen. Gobo is nu éénmaal een groene onderneming”, glimlacht Gobyn. Bij Gobo Transport & Logistics te Lanaken zijn momenteel 70 arbeiders en bedienden tewerkgesteld op beide locaties.