LimburgActueel.be800 kinderopvangplaatsen en 150 jobs op de helling door einde Generatiepact

Door Redactie - 30 december 2016 - 0000 - Politiek

Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering om de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’ (beter bekend als Generatiepact) af te schaffen. Daardoor komen in de buitenschoolse kinderopvang ruim 800 plaatsen én meer dan 100 jobs voor voor laaggeschoolde jongeren op de helling te staan. De Vlaamse Regering stelt nu voor om het uitdoofscenario uit te stellen tot 15 maart 2017. Er rest zo nog 2,5 maanden de tijd om een structurele oplossing te zoeken voor de kinderopvangplaatsen. De VVSG en de vakbonden verwerpen het nieuwe voorstel. Ze dringen erop aan de maatregel tot minstens 1 januari 2019 te behouden.

800 kinderopvangplaatsen en 150 jobs op de helling door einde Generatiepact
Foto: PixabayEnkele weken geleden besliste de Vlaamse regering om de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’ af te schaffen. Met deze maatregel worden vandaag laaggeschoolde jongeren tewerkgesteld in de buitenschoolse kinderopvang. Terzelfdertijd volgen die jongeren een opleiding die leidt naar een kwalificatie of diploma. Door de afschaffing gaan in de buitenschoolse kinderopvang bijna 150 VTE jobs verloren. Aangezien het vooral over deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk veel meer werknemers.

Maar onrechtstreeks worden 4.500 gezinnen geraakt. Met de middelen Generatiepact worden immers 800 kinderopvangplaatsen gerealiseerd in de buitenschoolse kinderopvang. Kinderopvangplaatsen die op de helling komen te staan als de Vlaamse regering doorgaat met de plannen om de middelen Generatiepact definitief te schrappen.

Zopas stelde de Vlaamse Regering voor om het uitdoofscenario uit te stellen tot 15 maart 2017. Jongeren die uitstromen uit de maatregel kunnen daardoor nog vervangen worden. De kinderopvangplaatsen blijven daardoor gegarandeerd. Dit uitstel heeft ook het voordeel dat de lokale besturen samen met hun kinderopvanginitiatieven het nieuwe jaar niet in chaos moeten inzetten. Er rest de Vlaamse overheid nog 2,5 maanden om te zoeken naar een structurele oplossing die werkbaar en financieel haalbaar is.

Allerhande stelsels van zorgkrediet
De VVSG vraagt samen met de vakbonden om nu – in de 2,5 maand die er is - snel werk te maken van een structurele oplossing. Een structurele oplossing voor de 800 kinderopvangplaatsen en medewerkers die nodig zijn om die plaatsen te realiseren. “Jonge ouders of grootouders worden door een gebrek aan kinderopvang verplicht tot deeltijdse arbeid over te gaan, gebruik te maken van allerlei stelsels van zorgkrediet of zelf voor de kinderen te zorgen en hun beroepsactiviteit voor bepaalde tijd te stoppen", stelt directeur Mieck Vos.

Directe capaciteitsvermindering
De VVSG dringt er bij de Vlaamse regering daarom op aan om deze maatregel te behouden tot minstens 1 januari 2019. Werkgevers die nu met middelen Generatiepact kinderbegeleiders in dienst hebben, moeten ook tot eind december 2018 de ruimte hebben om medewerkers te vervangen. De VVSG verwerpt het voorgesteld uitdoofscenario waardoor medewerkers die uit dienst gaan, niet meer zouden kunnen worden vervangen. Dit heeft immers een directe capaciteitsvermindering van opvangplaatsen tot gevolg waar geen alternatief voor is.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139