LimburgActueel.beBeringen pakt verdoken armoede aan

Door Redactie - 23 november 2016 - 3580 - Samenleving

Gister organiseerden stad Beringen, OCMW Beringen en Samenlevingsopbouw RIMO Limburg een studiedag omtrent 'verdoken armoede' in zaal de Kardijk. De meer dan 100 aanwezigen kregen de bevindingen voorgesteld van een onderzoek in de eigen woonplaats. Professor emeritus sociologie Jan Vranken werd gevraagd kritisch te reflecteren op het onderzoek. Daarbij benadrukte de professor het belang van aandacht voor kinderen in een (kans)arm gezin. De achterstand die zij opbouwen gedurende hun eerste levensjaren, wordt nadien nog maar moeilijk ingehaald en heeft blijvende maatschappelijke gevolgen, eveneens financiële kosten.

Beringen pakt verdoken armoede aan
Foto's: stad BeringenVervolgens presenteerde onderzoekster Katleen Caymax van RIMO Limburg haar beleidsaanbevelingen en de methodiek om met de meest kwetsbare en kansarme doelgroepen aan de slag te gaan. Voor schepen Thomas Vints is het afgeleverde werkstuk een duidelijke leidraad om armoede aan te pakken. "Een aantal aanbevelingen kennen ondertussen al een concrete invulling: zo gaat het OCMW vanaf 1 januari 2017 een samenwerking aan met Dyzo, een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden mee ondersteunt en begeleidt", vertelt Vints.

"De stad zelf is volop aan het onderzoeken hoe de KIA-cheques automatisch toegekend kunnen worden aan alle kinderen tussen 2,5 en 18 jaar", aldus de schepen. Tenslotte is het rapport ook duidelijk dat het lokale bestuursniveau best de regierol in de strijd tegen (kinder)armoede voor haar rekening neemt. "De stad is het best geplaatst het armoedebeleid te regisseren in partnerschap en dat op basis van lokale en bovenlokale netwerking, het OCMW Beringen zet verder in op outreachend en aanklampend werken."

Achter het bureau uitkomen
Het belang outreachend werken werd onderstreept door Lien Hendrix, diensthoofd sociale dienst OCMW Beringen. "Het is een werkmethode waarbij actief wordt ingezet op het leggen van contacten met de doelgroep. Dit niet vanuit de bureelruimte, maar wel via gerichte huisbezoeken. Deze manier van werken is nieuw en kwam als rode draad uit het onderzoek naar voren. Ze vergt een aanpassing en een investering van de organisatie en haar medewerkers. Maar dat deze investering loont, blijkt uit de eerste zichtbare resultaten en ervaringen met deze meest kansarme doelgroep."

Best practise voor Vlaanderen
Professor emeritus Jan Vranken feliciteerde in zijn nabeschouwing de initiatiefnemers van dit onderzoek. Hij loofde de volledigheid en de professionaliteit van het onderzoek en de manier waarop het lokale bestuur het thema met beide handen vastpakt. In zijn besluit noemde prof. emeritus Vranken dit onderzoek en de geleverde inspanningen ‘een initiatief dat als goede en zelfs beste praktijk mag worden uitgerold naar de rest van Vlaanderen’.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Mathieu Van der Poel wint Ronde van Limburg
Achilles Bocholt dwingt belle af tegen Initia Hasselt
Genieten van de zon doet koningspaar fietsend in ...Limburg!

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139