LimburgActueel.beProvincie Limburg stelt plannen voor 2017 voor (II)

Door Provincie Limburg - 18 november 2016 - 0000 - Publi

In november vinden jaarlijks de provinciale beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad. Ook al staan de provincies onder druk, deze novemberzittingen zijn toch zeer belangrijk voor het provinciale beleid. Wij blijven geloven in een sterk provinciebestuur dat een belangrijke rol te vervullen heeft in Limburg, nu en in de toekomst. De realisatie van onze doelstellingen: Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg, vormen hierbij de leidraad. Deze week stellen we je een aantal speerpunten voor uit het beleid van gedeputeerden Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens en Inge Moors.
De volledige verklaring kan je nalezen op www.limburg.be/beleidsverklaringen.

Provincie Limburg stelt plannen voor 2017 voor (II)Gedeputeerde Erik Gerits: “Werken aan eigen economische kracht”

Samen werken aan de eigen economische kracht van Limburg: dat is de ambitie van gedeputeerde Erik Gerits. “We investeren daarvoor o.a. in jobcreatie, een nieuwe dynamiek voor handel & horeca en de ondersteuning van startende ondernemingen. En samen met de gemeenten willen we sterke strategische hefboomprojecten realiseren in onze mooie Limburgse regio’s”, zegt de gedeputeerde van Economie en Europese aangelegenheden. Ook willen we de middelen die Europa ter beschikking stelt maximaal blijven benutten voor de uitvoering van ons beleid.

Sectoren van de toekomst versterken

“Dit zijn de zogenaamde speerpuntsectoren: sectoren die zorgen voor de jobs van de toekomst en voor economische groei. Samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en de betrokken partners ontwikkelen we in 2017 clusterprogramma’s voor de sectoren Logistiek, Energie, Agro & Food en de Maakindustrie. Dat wil zeggen dat we bedrijven, kennisinstellingen, overheden en economische organisaties samenbrengen om initiatieven versneld te ontwikkelen.”

Hefboomprojecten tussen regio’s en gemeenten

“In het kader van het Versterkt Streekbeleid positioneren we Limburg als één socio-economische regio met sterke deelregio’s. Door een nieuw samenwerkingsmodel uit te werken tussen Vlaanderen, de provincie, de gemeenten en de sociale partners, willen we de draagkracht van de deelregio’s vergroten. Met een hefboomfonds van 3,6 miljoen euro kunnen er, op basis van de troeven van de deelregio, sterke strategische projecten ontwikkeld worden die de gemeentegrenzen overschrijden. In de eerste fase starten we met het Maasland en Noord-Limburg.”

Ondernemerschap stimuleren

“Limburg heeft nood aan meer ondernemerschap, aan meer innovatief ondernemerschap en aan meer ondernemingen die de internationale markt opzoeken. Daarvoor ondersteunen we coördinatieplatformen zoals het Ondernemersplatform Limburg, Locate in Limburg en Limburg Startup. Met middelen vanuit Europa realiseren we het project Creative Limburg Fast Forward (CLIFF), dat de brug maakt tussen creatievelingen en de Limburgse KMO’s en zo innovatie stimuleert. En we investeren o.a. in ondersteuningsfondsen voor starters en jonge ondernemingen in hun doorgroeifase.”

Nieuwe dynamiek aan handel en horeca

“De detailhandel staat voor grote uitdagingen. De leegstand in de winkelcentra is hiervan het zichtbare bewijs. Retailers en steden/gemeenten moeten nieuwe vormen van retail(omgevingen) creëren en daarbij een nieuwe visie ontwikkelen op de handelscentra van morgen. Als provinciebestuur ondersteunen we die transitie. We creëren een kennisnetwerk, zorgen voor relevante data en expertise ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid, organiseren masterclasses en zorgen voor financiële ondersteuning.”


Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Onderwijs is beste investering voor Limburg”

“We hebben sterke scholen in Limburg die goed werk leveren. Maar Limburg telt meer jonge werklozen en meer gezinnen in kansarmoede dan elders in Vlaanderen en dat brengt ook voor het Limburgs onderwijs bijzondere uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen zijn het grootst in de voormalige mijngemeenten, maar doen zich ook in andere Limburgse gemeenten voor. Daarom zullen we via Limburg Sterk Merk (LSM) de volgende jaren 5 miljoen euro extra investeren in onderwijs in Limburg. Terecht, want onderwijs is de beste investering die we kunnen doen. Het talent van onze jongeren is immers onze voornaamste grondstof”, zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.

Uitdagingen

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “De belangrijkste uitdaging is zorgen dat alle jongeren een diploma behalen dat past bij hun talenten en hen ook meer kans biedt op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken, moeten we zorgen dat  jongeren hun technisch talent al in de lagere school ontdekken zodat meer jongeren kiezen voor een technische of technologische opleiding. En we moeten zorgen dat jongeren geen achterstand oplopen in school omdat ze onvoldoende Nederlands kennen.”

Engagement van iedereen

De extra middelen voor het onderwijs komen bovenop de 3 miljoen euro die de provincie Limburg in 2014 al vrijmaakte voor nieuwe en vernieuwende projecten in het onderwijs. Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Daarmee zetten we nu al in op het stimuleren van technisch en technologisch talent en het versterken van de lerarenopleidingen in het omgaan met kansarmoede. Die projecten zijn volop aan de gang en ik ben ervan overtuigd dat de positieve resultaten ervan ook snel zichtbaar zullen worden.” De extra middelen die LSM nu vrijmaakt laten toe om nog gerichter in te spelen op de uitdagingen die zich voor ons onderwijs stellen. “Dat is geen opdracht van het onderwijs alleen. Ook voor de lokale besturen, welzijnsorganisaties en socio-economische partners is een belangrijke rol weggelegd”, beklemtoont gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Het gaat erom dat we samen al het talent dat in onze provincie aanwezig is alle kansen geven om zich te ontwikkelen. Daar hebben alle Limburgers baat bij.”


Gedeputeerde Inge Moors: “Omslag in ons ruimtelijk beleid”

Het Beleidsplan Ruimte Limburg

“In 2017 maken we met ons ruimtelijk beleid vastberaden een omslag: we zetten in op een Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL), ‘Limburg, open en stedelijk, maar anders en nog beter’. Hierbij houden we rekening met de uitdagingen voor Limburg in de 21ste eeuw. We willen hierbij inzetten op hoger ruimtelijk rendement en minder ruimtebeslag”, zegt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, landbouw en platteland Inge Moors. “Hierbij speelt niet alleen de functionaliteit van de ruimte een rol, maar een duurzaam ruimtelijk beleid houdt ook rekening met de kwaliteit en de leefbaarheid. We durven in 2017 dan ook een omslag te maken en vertrekken hierbij vanuit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).” Het BRL bouwt verder op de grote lijnen van het huidige structuurplan, maar past deze aan en vult ze beter in. Om de juiste ruimtelijke ontwikkelingskeuzes te maken, worden de sterktes en zwaktes van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg geanalyseerd en tools zoals de Energieatlas, het Windplan en de studie ‘Ruimte voor Bedrijvigheid in Limburg’ (RuBeLim) als input gebruikt.

Landbouw en platteland:
focus innovatie, kwaliteit en duurzaamheid

“De landbouw en het platteland maken integraal deel uit van onze Limburgse identiteit. Daarom blijven we sterk inzetten op een duurzame, innovatieve en leefbare land- en tuinbouw. Geïntegreerd in de omgeving én gewaardeerd door de bevolking”, aldus gedeputeerde Inge Moors. De land- en tuinbouwsector is de meest innovatieve sector en vormt de basis voor het hele agrobusinesscomplex. Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn de sleutelwoorden voor 2017. Limburg kiest voor een stimulerende en faciliterende aanpak en ondersteunt de wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoekscentra. Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), de PIBO-Campus en het Proef- en Vormingscentrum (PVL) vormen de ankers voor ons provinciaal beleid.

Een multifunctionele landbouw

Hoeve- en streekproducten zijn bijzonder hip en dragen bij tot de streekidentiteit. Toch is men zich niet altijd bewust van de activiteiten van landbouwers en de producten van Limburgse bodem. Gedeputeerde Inge Moors: “We zetten in op imagoversterkende acties voor de landbouw. Hiermee plaatsen we niet enkel lokale landbouw extra in de kijker, maar ook onze landbouwproducten. Deze staan mee in voor verbredingsactiviteiten van de landbouwers en dragen zo bij aan onze lokale economie.”


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150