LimburgActueel.beOpglabbeek en Meeuwen-Gruitrode beslissen binnenkort over eerste fusie

Door Redactie - 27 oktober 2016 - 3670 - Politiek

Even het verhaal terug in herinnering brengen: in februari maakten beide gemeenten als eerste in Vlaanderen bekend een onderzoek tot fusie te willen voeren. De analyse was immers duidelijk: het besef dat het voor kleinere gemeenten steeds moeilijker zal worden hun taken waar te maken. Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen. Goed nieuws, maar tegelijkertijd gaat dit gepaard met het afbouwen van de financiële middelen, waarover de gemeenten kunnen beschikken. Wil men deze evoluties niet doorrekenen aan de burger, dan moet er sterk nagedacht kunnen worden over hoe dit wel kan gewaarborgd worden.

Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode beslissen binnenkort over eerste fusie
Foto: archiefbeeldDrie potentiële voordelen van een eventuele vrijwillige fusie werden aangehaald. Enerzijds het feit dat een vrijwillige fusie goed nieuws is voor de gemeentekas. Zo garandeert Vlaanderen een schuldovername van meer dan 11,5 miljoen euro. Bijkomend is er de kans om ook in de toekomst een efficiënte en krachtige dienstverlening te kunnen blijven garanderen, aangepast aan de verwachtingen van morgen. Tot slot heeft de fusie het voordeel om zelf aan het stuur te zitten, en geen fusie opgedrongen te krijgen waarin de burger zich niet zou herkennen.

Emotionele aard
Na de bekendmaking in de media werd een communicatietraject gevolgd, waarbij iedere inwoner maximaal de kans kreeg zijn vragen en bezorgdheden te delen met het bestuur. De weerstanden waren vaak van eerder emotionele aard en bleven zeer beperkt. De afgelopen maanden hebben beide gemeenten veel onderzocht en besproken, in samen meer dan 50 overleg-momenten. Eerste belangrijke vaststelling is alvast dat het draagvlak binnen de organisaties zelf zeker aanwezig is.

Weinig sexy 
Wellicht is de grootste verrassing dat er na een grondig 'fusie-onderzoek' geen grote verrassingen uit de bus zijn gekomen. Weinig sexy allicht, maar het onderzoek toont aan dat de in februari gestelde verwachtingen ook werkelijkheid zijn. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er drie grote fusievoordelen uitspringen: een sterkere organisatie, een betere dienstverlening en meer financiële ruimte. Bovendien hebben beide gemeentebesturen dezelfde doelstellingen: een bloeiend verenigingsleven, welzijn voor iedereen, een kwaliteitsvolle dienstverlening, een veiliger verkeer en een goed uitgebouwd vrijetijdsaanbod.

Grootste politiezone van het land
Eén van de grote uitdagingen in het hele fusieverhaal is het aspect veiligheid. Omdat Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode in verschillende brandweer- en politiezones zitten, werden er gesprekken aangegaan met de verschillende zones. Mede onder impuls van de fusiegesprekken besloten intussen de politiezones MidLim en Noordoost-Limburg om te fuseren. Hierdoor wordt de nieuwe politiezone één van de grootste van het land, met een groot korps met tal van specialisaties en tegelijkertijd een zeer lokale aanpak.

Huwelijk bezegelen 
Binnenkort wordt het onderzoeksrapport voorgelegd aan de twee gemeenteraden met de vraag om principieel akkoord te gaan met de gemeentefusie. In de loop van 2017 volgt dan ook de definitieve goedkeuring door de gemeenteraden. In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt de gemeenteraad verkozen van een gemeente die pas op 1 januari 2019 het levenslicht ziet. Na deze verkiezingen wordt ook het college van burgemeester en schepenen voorgedragen door de gemeenteraad.

Aan suggesties voor een nieuwe gemeentenaam is er geen gebrek. De ene is nog creatiever dan de andere. Samen met de burgers wordt er gezocht naar een nieuwe naam voor de fusiegemeente. Burgers kunnen via www.fusiemgo.be, aan de loketten, telefonisch of op verschillende evenementen hun suggestie(s) laten weten. Tot uiterlijk 14 februari 2017 (ja, Valentijn) krijgen ze de tijd om een naam in te sturen om het huwelijk tussen de twee gemeenten te bezegelen.

Infomomenten
Net zoals bij de aankondiging van de fusie, worden er ook deze keer infomomenten georganiseerd voor de burgers. De 7 infomomenten starten om 20u00 en vinden plaats op:

• maandag 7/11: ’t Heem Meeuwen
• dinsdag 8/11: den Ichter Opglabbeek
• woensdag 9/11: Cultuurpunt Gruitrode
• donderdag 10/11: Buurthuis Wijshagen
• maandag 14/11: Buurthuis Ellikom
• dinsdag 15/11: den Ichter Opglabbeek
• woensdag 16/11: Elckerlyc Neerglabbeek


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Handbalbekers voor Sint-Tuiden en Initia Hasselt
Japanse tuin Hasselt gehuld in chrysanten
Dit was Fleuramour 2017 'Passion for flowers'

© 2017 Actueel.be 85.17.66.139