LimburgActueel.beProvincie Limburg stelt plannen voor 2016 voor (II)

Door Provincie Limburg - 23 november 2015 - 0000 - Publi

In november vinden jaarlijks de provinciale beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad. Ook al staan de provincies onder druk, deze novemberzittingen zijn toch zeer belangrijk voor het provinciale beleid. Wij blijven geloven in een sterk provinciebestuur dat een belangrijke rol te vervullen heeft in Limburg, nu en in de toekomst. De realisatie van onze doelstellingen: Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg, vormen hierbij de leidraad. Deze week stellen we je een aantal speerpunten voor uit het beleid van gedeputeerden en Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens en Inge Moors. De volledige verklaring kan je nalezen op www.limburg.be/beleidsverklaringen.

Provincie Limburg stelt plannen voor 2016 voor (II)GEDEPUTEERDE SMEETS : “Zorgen voor welzijn”

“2016 wordt een jaar van transitie. Het grootste deel van mijn bevoegdheden wordt immers overgedragen naar de Vlaamse overheid en de gemeenten. Uiteraard streven we ernaar dat de expertise die we opbouwden zo goed mogelijk kan worden doorgegeven. Want wat opgebouwd werd voor de Limburgers, moet voor de Limburgers blijven bestaan”, zegt gedeputeerde Frank Smeets.

“Het G-sportcentrum Dommelhof blijft een provinciale instelling. Hierdoor kunnen we dit unieke sportcentrum voor personen met een beperking verder uitbouwen. Zo bouwen we vijf kamers om en investeren we in een G-fitnesszaal.

Welzijn voor alle Limburgers

De overdracht van onze bevoegdheden rond welzijn staat in het teken van het welzijn van alle Limburgers.
Enkele voorbeelden : in 2016 maken we met de beschikbare gegevens uit de sociale kaart een digitale “sociale gids” op maat van iedere gemeente. Wie op zoek is naar dienstverlening rond zorg en gezondheid in zijn of haar gemeente vindt dan alle informatie.

We investeren voor de laatste keer 163.000 euro in de 7 Limburgse regionale samenwerkingsverbanden opvoedingsondersteuning in de Huizen van het Kind. Vlaanderen ondersteunt momenteel enkel de centrumsteden. Wij vinden dat ieder Limburgs gezin steun verdient in haar buurt en hopen dat Vlaanderen hier in de toekomst ook aan denkt.

We voorzien 800.000 euro subsidie voor Kind en Gezin voor de financiering van 210 extra plaatsen in de kinderopvang. We starten met de voorbereiding van het Family Justice Center, waar alle dienstverlening rond intrafamiliaal geweld onder één dak wordt gebracht.
Wonen

In 2016 werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen voor alle Limburgers. Daarom investeren we in woonloketten, woonwagenterreinen en zorg-woningen.
Ontwikkelingssamenwerking

In 2016 zullen we al voor het vijfde jaar op rij 0,7% van ons exploitatiebudget aan ontwikkelingshulp besteden. We willen we nog meer de klemtoon leggen op steun aan organisaties in het zuiden.

GEDEPUTEERDE PEUSKENS

 “Top-ondernemer Ronnie Leten nieuwe Limburgambassadeur”

“Niemand overtuigt ondernemers beter om in een regio te investeren dan een ondernemer zelf. Ronnie Leten is een fiere Limburger, een geboren ondernemer en vandaag verantwoordelijk voor een bedrijf dat in 182 landen actief is en maar liefst 45 000 mensen tewerkstelt. Ik ben dan ook heel trots om top-ondernemer Ronnie Leten, CEO van Atlas Copco, naast Kim Clijsters en Regi Penxten, voor te stellen als de derde Limburg-ambassadeur. Ronnie Leten is een uitstekend voorbeeld van Limburgse dynamiek en ondernemerschap”, aldus gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Onze troeven en ambitie tonen

Onze regio heeft de voorbije jaren economisch gezien heel wat klappen gekregen. Daarom maakt de provincie Limburg, al verschillende jaren werk van regiomarketing.
Limburg heeft ambitie. Samen met de verschillende partners in Limburg moeten we blijven inzetten op regiopromotie. Door deze samenwerking willen we nieuwe bedrijven naar Limburg halen, bedrijven die zorgen voor nieuwe jobs.

Ronnie Leten: “Ik ben oprecht fier dat ik gevraagd ben om Limburg, een regio met heel wat troeven en potentieel te vertegenwoordigen in Vlaanderen en de wereld. Als CEO van Atlas Copco kom ik op heel wat plaatsen, ontmoet ik heel wat collega-ondernemers, decisionmakers en andere interessante mensen. Als ambassadeur zal ik vanuit die hoedanigheid nog meer dan voorheen bij elke gelegenheid die ik krijg Limburg promoten als een ideale uitvalsbasis om te ondernemen in Europa. Immers: de ligging is zeer geschikt, de Limburgers zijn warme, maar vooral ook ernstige hardwerkende mensen, en bovenal, er is voldoende ruimte.”

“Ronnie Leten is niet alleen een Limburger in hart en nieren, maar ook een ondernemer met wereldfaam, een man met een sterk netwerk, een veelgevraagde spreker. De ambassadeur die Limburg naar waarde schat en ook zo kan verkopen in de rest van de wereld. Hij is absoluut een meerwaarde in de campagne die we voeren naar ondernemers in Vlaanderen en de wereld. Ik ben hem dus zeer dankbaar voor zijn engagement”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

GEDEPUTEERDE MOORS “Een bereikbaar Limburg”

“Onze Limburgse ruimte is onze belangrijkste troef. Zeker tijdens economische en andere transities is een goed gebruik van onze ruimte van cruciaal belang”, zegt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, landbouw en platteland Inge Moors.

“Het blijft een topprioriteit van provincie Limburg om ons grondgebied op een kwalitatieve en duurzame manier te organiseren voor de activiteiten die we er vandaag en vooral morgen zullen ontwikkelen.

Een Limburg voor besturen, bedrijven...

De economie verandert, mobiliteit en duurzame energie zullen nog meer aandacht vragen. In 2016 werken we dan ook verder om de toekomstperspectieven en ruimtelijke behoeften van onze speerpuntsectoren te bepalen en te verankeren.

Daarom kunnen gemeenten en investeerders rekenen op de expertise van provincie Limburg om op basis van een ruimtelijke economische analyse snel goede en kwalitatieve ruimtelijke oplossingen te vinden. Provincie Limburg zal de afgeronde planningsprojecten nauwgezet opvolgen en waar nodig aansturen op de concrete realisatie van de projecten. De diensten ruimtelijke planning en beleid werken gebiedsgericht en geïntegreerd.
... en burgers

Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de afbakening van 10 (structuurondersteunende) kleinstedelijke gebieden. Daarbij voorzien we in de stedelijke gebieden meer ruimte voor wonen dan in het buitengebied. In 2016 worden Beringen en Neerpelt-Overpelt afgebakend.

We ondersteunen de lokale besturen met woonbehoeftestudies bij het nemen van beslissingen over woongebieden. Wonen moet hand in hand gaan met leefkwaliteit en bereikbaarheid. Goede en vlotte mobiliteit is essentieel in een goed ruimtelijk beleid. In Leopoldsburg werken we aan een mobiliteitsanalyse die de verkeersproblemen van doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in kaart brengt en concrete oplossingen aanreikt. In Tongeren starten we het planproces voor de aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg.


Elke week Limburg in je mailbox?

E-mailadres:*
Voornaam:
Naam:
Postcode:
Gemeente:


Volg ons via facebook

LimburgActueel.be on Facebook

Fotogalerij: dit was het chrysantenfestival 2018
Schots Weekend trekt meer dan 10.000 bezoekers!
Oldtimer bussen toeren door Genk en Diepenbeek

© 2017 Actueel.be 85.17.66.150